Lægesekretærerne Kristina Wulff Jensen, Lene Norre Larsen (ledende) og Ulla Jørgensen har sammen fået bugt med stress og utryghed på Radiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Et bedre arbejdsmiljø. Det er en af de helt konkrete gevinster, hvis tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder har et uformelt samarbejde på arbejdspladsen. Det samarbejde findes allerede i dag i visse kommuner og regioner og kaldes trio-samarbejde. Men der er behov for, at mange flere arbejdspladser får glæde af trio-samarbejdet, og derfor gør HK Kommunal nu en særlig indsats for at hjælpe det i gang ude omkring i regioner og kommuner.

- Vi har lavet en værktøjskasse, som de tillidsvalgte og de lokale HK-afdelinger kan gøre brug af, hvis de vil holde et fyraftensmøde eller en hel temadag om det, enten på arbejdspladsen eller i deres lokale HK-afdeling, fortæller Karen Brøndsholm, arbejdsmiljøkonsulent i HK Kommunal.

To videoer med gode erfaringer

Værktøjskassen indeholder blandt andet to video-film, som kan give god inspiration. I den ene video fortæller trioen i Arbejdsmarkedsafdelingen i Sønderborg Kommune om deres gode erfaringer med samarbejdet, og i den anden video er det lægesekretærerne på Radiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, som beretter om, hvor de fik gang i samarbejdet, og hvordan de fik vendt et presset arbejdsmiljø til en trivsel i top blandt lægesekretærerne i afdelingen.

I værktøjskassen er der også en ”kogebog” med ideer til, hvad man kan diskutere på en temadag, og hvordan man konkret kommer i gang. Alt i alt er værktøjskassen et rigtigt godt redskab til at kunne afholde en temadag.

Tre HK-afdelinger har da også allerede planlagt en temadag for de tillidsvalgte om blandt andet trio-samarbejdet, idet de benytter den internationale arbejdsmiljødag 29. april til det. Som tillidsvalgt skal du henvende dig til din sædvanlige kontaktperson i afdelingen, hvis du er interesseret i et møde eller en workshop om trio-samarbejdet – og i at få værktøjskassen.

Indsatsen sker som en del af HK Kommunals arbejdsmiljøstrategi, fortæller Karen Brøndsholm:

- På HK Kommunals kongres i 2016 holdt vi en temadag med titlen ”Det gode arbejdsliv”, hvor arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet deltog sammen med de kongresdelegerede. Det blev afsættet for vores arbejdsmiljøstrategi, hvor en af indsatserne er at styrke samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelser på arbejdspladserne, siger hun.

Supplement til det formelle samarbejde

Karen Brøndsholm understreger, at det uformelle trio-samarbejde ikke skal erstatte det formelle MED-samarbejde.

- Trio-samarbejdet er et supplement til de formaliserede samarbejdsorganer på arbejdspladserne. En trio kan løse problemer, før de vokser sig store i det daglige, ligesom den kan kvalificere beslutninger i MED, siger Karen Brøndsholm, og understreger, at både KL og Danske Regioner bakker op om trio-samarbejdet, blandt andet gennem Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA). Dermed er det altså også prioriteret fra ledelsesside.

Læs mere om trio-samarbejde hos BFA.