Stop misbrug af ledige som gratis arbejdskraft

Arkivfoto: Søren Svendsen


Beskæftigelsen i Danmark er tæt på historisk lav. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser en ledighed på 3,7 procent. Det lyder umiddelbart positivt, men det kunne være endnu bedre.

En af årsagerne er en omfattende brug af virksomhedspraktikordningen. Det er en ordning, hvor jobparate ledige sendes i praktik hos private virksomheder, blandt andet i detailbranchen, for at klæde dem bedst muligt på til at tage et fast arbejde. Under hele praktikforløbet modtager borgeren så dagpenge, kontanthjælp eller anden offentlig ydelse.

Analysefirmaet Højbjerre Brauer Schultz har for HK Handel gennemgået brugen af virksomhedspraktik i Danmark for at skabe et overblik over, hvor omfattende ordningen bliver brugt, og hvilke resultater den leverer.

Og det er langt fra positiv læsning.

Detailbranchen udgør 10 procent af beskæftigelsen i Danmark, men modtager 32 procent af praktikforløbene på det private arbejdsmarked. Desværre er det et fåtal af dem, som har været i virksomhedspraktik i detailbranchen, som rent faktisk oplever at få et job i selvsamme branche.

Faktisk viser undersøgelsen, at 15  procent af de borgere, som har haft et praktikforløb i detailbranchen, er i fast beskæftigelse efter et år, men det er kun 7 procent, som har fået job i detailbranchen.

- Vores medlemmer deltager også i undersøgelsen, og 60 procent af dem svarer, at de oplever, at virksomhedspraktikanter tænkes ind som en del af bemandingen i butikkerne, men at praktikanterne sjældent får job efterfølgende. Tallene her understreger netop den pointe, fortæller sektorformand for HK Handel, Per Tønnesen, som kalder brugen af virksomhedspraktik i detailbranchen for nærmest formålsløs.

- Det eneste, man opnår, er, at en masse mennesker kommer ud i praktikforløb på skiftende arbejdspladser med kun ringe udsigt til at komme i job. Det er synd for de involverede borgere, som oplever at blive kastet rundt i, hvad der bedst kan beskrives som en labyrint, og det faste personale skal hele tiden oplære nye kolleger, som alligevel er væk otte uger senere, siger Per Tønnesen.

Omfanget af virksomhedspraktik er steget betragteligt. I 2007 var der lige over 50.000 aktiveringsforløb. I 2017 kom tallet op på knapt 200.000. Udregningerne bygger på tal fra jobindsats.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Danmarks Statistik.

- Det er vel heller ikke rimeligt, at man bruger borgernes penge til at stille gratis arbejdskraft til rådighed for virksomhederne i en situation, hvor der er en reel mulighed for ordinær beskæftigelse, slutter Per Tønnesen.