Hvornår er det korrekte tidspunkt at beregne sagsbehandlingsfristen fra?

Det svar har Ankestyrelsen nu givet en pejling på baggrund af en sag fra Nordfyns Kommune.

Kommunen havde nemlig den praksis på det sociale område først at regne sagsbehandlingsfristen på fire uger fra det tidspunkt, hvor sagen var fuldt oplyst.

Men det er ikke en korrekt måde at gøre det på og er i strid med retssikkerhedslovens § 3 stk 2, 1, slår Ankestyrelsen fast.

Det sker i citatet: ”Det er på denne baggrund vores vurdering, at sagsbehandlingsfristerne skal beregnes således, at ansøgningstidspunktet er starttidspunktet for fristen, og afgørelsestidspunktet er sluttidspunktet”.

Dertil kommer tre vigtige pointer i Ankestyrelsens afgørelse

For det første, at kommunen skal give borger skriftlig besked om forlængelse af sagsbehandlingstiden ud over den fastsatte frist - også selvom kommunen ikke kan fastsætte en konkret dato for, hvornår afgørelsen kan forventes. 

Ligeledes skal kommune give borgeren skriftlig besked om forlængelse af sagsbehandlingstiden, selvom det må være åbenlyst for borgeren, at sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes i den konkrete sag. 

Ankestyrelsen slår endvidere fast, at den skriftlige besked om forlængelse af fristen skal ske INDEN fristens udløb.