Fokus blev lagt på de problemer og udfordringer, som arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) oplever i hverdagen. Vi talte også om, hvilke relationer AMR’erne skal opbygge for at få løst nogle af de sager, som opstår på arbejdspladsen. Samarbejdet mellem AMR og TR, og hvordan det fungerer i hverdagen, blev også drøftet.

Emner, som var i fokus, var stress, indeklima og udfordringerne ved at skulle placeres i storrum.

Arrangørerne havde sørget for, at vi alle blev inddraget og involveret, via et ’Dialogspil – fra arbejdsmiljøproblem til handling’.

Formålet med spillet var:

  • At deltagerne talte med hinanden om de problemer, som deres kolleger oplever i hverdagen - og mulige årsager hertil.
  • At deltagerne hver især valgte et konkret problem, som de ville tage fat på, når de kom hjem.
  • At deltagerne drøftede, hvem de kunne lytte til og involvere for at blive klogere på problemet og for ikke at stå alene med opgaven.
  • At deltagerne fik inspiration til handlinger fra hinanden fra spillets handlekort.

Om eftermiddagen var der fire forskellige workshops, som blandt andet omhandlede stress, mobning og chikane.

Det er en vigtig pointe fra dagen, at afdelingen også kan bistå med faglig hjælp og sparring til arbejdsmiljørepræsentanterne.

Dette hænger godt sammen med, at vi i HK Stat Hovedstaden er ved at arrangere et tilbud om AMRUS-samtaler med alle vore arbejdsmiljørepræsentanter. Områderne bliver taget et efter et og planen er, at alle får tilbuddet en gang årligt, da det er vigtigt for afdelingen, at I som AMR’ere også er klædt godt på til de problemer og udfordringer, som kan opstå på arbejdspladserne.

Der var et stort ønske om, at sektoren gentager arrangementet til næste år, så det ønske bringer vi hermed videre til sektoren.