- Min mor syede på skjortefabrikken i Holstebro, da jeg var barn, og jeg kan huske, at der blev holdt hemmelige møder om aftenen for at få startet en fagforening. Der var mange andre fag, hvor man ikke havde en fagforening dengang. Det var noget, man måtte kæmpe for. Så da jeg fik muligheden, meldte jeg mig ind i HK. Jeg var 18 år, fortæller Gerda Jensen, da hun en formiddag tager imod i hjemmet i Holstebro.

 

I dag er hun 93 år, og selv om hun i sit lange liv ikke har haft brug for hjælp fra HK, føler hun, at kontingentet har været givet godt ud.

 

- Det giver en tryghed at være medlem af en fagforening. Skulle du løbe ind i problemer på arbejdspladsen, kan du gå til din fagforening. Du kan også blive arbejdsløs. Jeg har oplevet vanskelige tider med stor arbejdsløshed i Danmark, selv om det aldrig har ramt mig, siger Gerda, der glæder sig til at deltage i jubilarfesten hos HK MidtVest i Holstebro.

Gerda Jensen

 

Fra boghandel til sygehus

Som 16-årig kom Gerda Jensen i lære i Hilmer Thomsens Boghandel i Holstebro – den nuværende Arnold Busck.

 

- Lige som mange unge oplever i dag, var det svært at få en læreplads dengang. Men jeg interesserede mig meget for bøger, og derfor tog boghandleren mig ind, forklarer hun.

 

Efter endt læretid drog Gerda til København, hvor hun fik job i Tillings Boghandel på Strandvejen i Hellerup. Men hun var der kun et år, inden hun vendte hjem igen.

 

Hun var nemlig blevet forlovet med Bernhard Jensen, som hun senere blev gift med. Sammen fik de to døtre, Inger og Hanne, der i dag er 66 og 62 år. Gerda har desuden to børnebørn og fire oldebørn.

 

Gerda var i starten af ægteskabet hjemmegående, men efter fødslen af det første barn bad Hilmer Thomsen Gerda om at komme tilbage til boghandelen, og det blev til knap 20 gode år.

 

- Der var et ualmindeligt dejligt forhold mellem personalet og også chefen. Der blev aldrig skældt ud. Alt gik med godt humør, og vi er stadig nogle af de tidligere ansatte, der mødes til personalesammenkomst. Jeg var med for to år siden og skal igen til sommer, fortæller hun.

 

De sidste år i boghandelen stod Gerda for bogholderiet, inden hun kom til sygehuset i Holstebro, hvor der var blevet en stilling ledig.

 

- Hjemmehjælperne skulle uddannes til social- og sundhedshjælpere, og jeg blev ansat på kontoret, hvor jeg blandt andet skulle skaffe undervisningsmaterialer og lave uddannelsesskemaer. Der skete efter nogle år en sammenlægning med sygeplejeskolen, hvor jeg blev flyttet over. I alt var jeg der i 16 år, inden jeg gik på pension som 65-årig, beretter hun.

 

Aktiv senior

Gerda er med sine 93 år stadig aktiv.

 

Hun går til foredrag og har nydt godt af tilbuddene i HK’s seniorklub i Holstebro. Hun læser mange e-bøger på sin tablet, og så er hun medlem af Odd Fellow Ordenens loge i Holstebro.

 

Hvert forår fejrer HK MidtVest de medlemmer, der har været medlem i 25, 40, 50, 60, 70, 75 eller 80 år.


Jubilarerne bliver fejret foråret efter deres jubilæumsår, hvor en hel årgangs jubilarer bliver inviteret.

 

Jubilarfesterne finder i 2019 sted fredag 10. og søndag 12. maj i Herning, Skive, Holstebro og Viborg. Fristen for tilmelding er udløbet.

Artiklen er opdateret 08. april 2019

DU FÅR FAGLIGT FÆLLESSKAB

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.