Syg fader satte sønnen på sporet af politik

Borgmester Kurt Dørflinger var født og opvokset i Haderslev i et arbejderhjem, hvor familien altid havde været med i Socialdemokratiet. Hans sociale bevidsthed kom til ham, efter at hans far blev syg, og han oplevede, at der ikke var nogen hjælp at få, men at familien måtte klare sig selv. I 1952 blev han kommuneassistent, og igennem flere år arbejdede Kurt sig op af rangstigen, og endte som ekspeditionssekretær i kassererafdelingen. Kurt var stærkt engageret i fagforbundet HK og Socialdemokratiet. Kurt Dørflinger nød stor popularitet og var respekteret vidt omkring. I 1978 blev han med stort personligt stemmetal indvalgt i Haderslev Byråd, hvor han sad fra 1978 til 1989.

JydskeVestkysten
06-04-19

Fagforbund: Tillidsfolk oplever øget pres

Tillidsfolk i Ringsted Kommune har sendt en skrivelse til byrådspolitikerne, hvori de giver udtryk for deres bekymring for tillidsrepræsentanternes muligheder for at arbejde med deres tillidshverv herunder bruge deres ytringsfrihed. De ni organisationer - bl.a. HK, DSR, SL, DLF, FOA og BUPL - skriver blandt andet: ’I øjeblikket pågår en undersøgelse af MED-systemet som er iværksat af koncernledelsen, med henblik på at undersøge MED-systemets værdiskabelse for borgerne. Denne undersøgelse er ikke udarbejdet i samarbejde med HMU. Dette bekymrer os, da vi forstår at evalueringen i særdeleshed knytter sig til TR-hvervet. Vi ønsker på denne foranledning en dialog omkring tillidsrepræsentanternes oplevelse af et pres på ytringsfriheden, tidens anvendelse og hvervets opgaver.’

Dagbladet Ringsted, Sjællandske m.fl.
05-04-19

Digitalisering skal være for mennesker og af mennesker

Debatindlæg af Mads Samsing, Næstformand fra HK Kommunal. RPA, chatbots, machine learning og kunstig intelligens anvendes på arbejdspladsen. Udviklingen bliver forstærket af, at kommuner og regioner under stramme økonomiske rammer skal kunne tilbyde borgerne acceptable velfærdsløsninger. Desværre ser vi, at man i den offentlige sektor anvender disse forudsætninger som afsæt til at føre en ’nødvendighedens politik’. Digitaliseringen må aldrig blive et mål i sig selv. Vi skal holde os for øje, at borgeren – også ifølge retssikkerhedsloven – har krav på at blive rådgivet og vejledt gennem en helhedsorienteret sagsbehandling. I Viborg er it-løsninger udviklet af dygtige HK’ere med ledelsens velvilje. Det kunne de godt lære af i andre kommuner og regioner. For det er desværre som om, de ofte glemmer eller ignorerer det potentiale, der ligger i at tage medarbejderne med ind i det strategiske ledelsesrum. Digitaliseringen må ikke ende som en ren spareøvelse. Det skal også fremover være mennesker, der træffer beslutningerne.

Ingeniøren/Digitech
03-04-19

Handelsfagskolen i Odder og Aarhus Business College på vej til fusion

Handelsfagskolen i Odder og Aarhus Business College planlægger en fusion og har netop ansøgt Undervisningsministeriet om tilladelse til at samle kræfterne. Skolen uddanner også kontorelever med fokus på for eksempel administration og har to skolehjem, hvor eleverne bor under deres skoleophold. Formand for HK Kommunal i Østjylland Hans Henrik Hansen ser kun fordele ved samarbejdet: - De to skoler kan til sammen skabe langt stærkere uddannelser og mere synlige karriereveje. Vi hæver barren og letter adgangen til livslang læring på området, siger formanden, der også er næstformand for Aarhus Business Colleges bestyrelse.

Horsens Folkeblad, Aarhus Stiftstidende
30-03-19

Erstat ikke HK'ere med dyre akademikere

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest. Der bliver for tiden talt meget om brugen af ressourcer i den offentlige sektor - blandt andet i forbindelse sundhedsreformen. Personaleudviklingen både på kommunalt og regionalt plan er den samme: Væksten i antallet af akademikerstillinger har været kraftigere end væksten af administrative HK-stillinger. En undersøgelse, som KL udarbejdede i 2015, viste, at hver femte AC'er i København og omegn var ansat i en stilling, som ikke krævede akademiske kvalifikationer. Her er der tale om et samfundsøkonomisk ressourcespild. HK'ere er stadig de oplagte til at varetage administrative job. De er sagsbehandlings-specialister - også på det digitale område. Og så er lønudgifterne til HK'erne ikke nær så store som til AC'erne. Administrative opgaver kan fremover kan løses med afsæt i LEON-princippet. Det vil være godt for os men i høj grad også for samfundet og samfundsøkonomien.

Skive Folkeblad, Hernings Folkeblad, Morsø Folkeblad m.fl.
28-03-19

Tillidsrepræsentanten Ulla er glad for vagt

Ulla Rosendahl er tillidsrepræsentant for de HK-organiserede i Borgerservice i Varde, og hun hilser velkommen, at der permanent posteres en vagt i forhallen i det tidligere Varde Sygehus. - Der er en medarbejder, der er blevet direkte truet med, at der ville blive indbrud i hendes hjem. Når hendes ting var stjålet, så ville hun opdage, hvordan det er at være fattig, siger Ulla Rosendahl om én af de konkrete trusler fra en borger til en medarbejder. Derfor hilser Ulla Rosendahl det velkomment, at medarbejderne fremover permanent skærmes af en vagt. Ulla Rosendahl erkender, at en vagt ikke kan skærme for trusler over telefon og mail, men alt i alt vurderer hun, at det hjælper på arbejdsmiljøet, at der er en vagt, så der ikke opstår fysiske episoder, når nogle borgere har lyst til at gå amok mod de offentligt ansatte.

JydskeVestkysten
28-03-19

Kræver ny runde om totalt rygeforbud: Udsatte borgere rammes hårdt

Det er planen, at Thisted Kommune skal være en røgfri. Det vil sige, at over 5000 ansatte skal droppe cigaretterne i deres arbejdstid - og det er uanset, om de slår græs under åben himmel, kører i egen bil eller arbejder hjemme. - Personalet undrer sig meget. Specielt det med, at man ikke må flekse ud for at ryge, at man ikke må ryge i sin middagspause, siger Christian Andersen fra Borgerservice og Ydelser og fællestillidsrepræsentant for HK'erne. Hoved-med ønsker et nyt udkast til rygepolitik, der med baggrund i høringssvarene har mere fokus på balancen mellem hensyn til borgerne, medarbejderne, sundhed og signalværdi. Christian Andersen tror, at det ender med et totalforbud. - Men vi skal altså lige have fjernet de værste knaster. Blandt andet det med rygning hjemme og i bilen. Det er jo også noget, der er umuligt at kontrollere, siger Christian Andersen og fortsætter: - Det er jo in med totalt rygeforbud i kongeriget - så det kommer nok også til Thisted.

Nordjyske
27-03-19

HK: Sundhedsreform er centralistisk skrivebordsøvelse

- Får Løkkes sundhedsudspil ben at gå på, risikerer sundhedsvæsenet at blive kastet ud i en centralistisk og udemokratisk strukturøvelse, hvor patienter og vores i forvejen pressede sundhedspersonale bliver kastebolde i en årelang ommøblering. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Bodil Otto, der fortsætter: - Regeringen vil ganske vist angiveligt styrke den nære sundhed via en nærhedsfond på 8,5 milliarder kroner. Men for en stor dels vedkommende er der jo tale om gamle penge, der findes gennem omprioriteringer. Andre milliarder skal blandt andet findes ved de besparelser på administration, der følger af regionsrådenes nedlæggelse. Det lyder fuldkommen urealistisk – som fugle på taget. Manglen på sammenhæng i sundhedssystemet kan ifølge DL-formand Nathali Degn løses, hvis lægesekretærerne bliver tænkt ind i de nye opgaveløsninger. - Lægesekretærer kan frigøre ressourcer, så et betydeligt antal læger og sygeplejersker får markant mere patienttid. Sekretærerne er i det hele taget garanter for, at patienterne får en oplevelse af sammenhæng, kvalitet og professionalisme på sygehusene, siger Nathali Degn.

Altinget, Berlingske, Sjællandske, Avisen.dk m.m.fl.
26-03-19

Ny løsning kan spare mange stillinger væk

Ved at indføre automatiseret bilagsbehandling, som kommunen har planer om, så kan man spare en stor del af mandskabet væk. Ifølge kommunens egen vurdering kan mindst 50 procent af fakturaerne kunne bogføres i en automatiseret løsning. I forhold til om kommunen så har tænkt sig at nedlægge de stillinger, der bliver i overskud, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S). - Vi har en rimelig stor personaleomsætning i Aalborg Kommune. Der er mange, der skifter job og sådan nogle ting, derfor går vi efter, om vi kan få kabalen til at gå op, uden at vi skal ud at sige farvel til nogen. Fællestillidsmand for de HK-ansatte i Aalborg Kommune, Susanne Thorsø, tror ikke, at der kan spares så mange stillinger på området, som kommunen lægger op til. - Det tror jeg ikke. Jeg sidder selv med bilagsbehandling, og hvis man tager udgangspunkt i, hvad jeg bruger i minutter pr. bilag, så får man et andet tal, siger Susanne Thorsø.

Nordjyske Stiftstidende
26-03-19

Hvem svigter patienterne?

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Helga Schultz, formand Yngre Læger m.fl. Patientsikkerheden bliver sat på prøve, når der er så travlt. Sådan lød det fra en af de sygehusansatte, der deltog i DR’s dokumentar ’Jeg svigter mine patienter’. Samme budskab har vi, der repræsenterer 110.000 sygehusansatte. Arbejdspres og arbejdsvilkår har mange steder har nået et punkt, som er uforsvarligt. Sygehusvæsenet er blevet udsultet så hårdt, at vi ikke kan levere de sundhedsydelser, vi brænder for at levere. Ja, der er blevet tilført flere ressourcer til sundhedsområdet. Men det skal holdes op imod, at der samtidig er kommet langt flere patienter, og at mere behandling er mulig. Når ressourcerne ikke står mål med de mange flere patienter og opgaver, så hænger regnestykket ikke sammen. Sygehussamarbejdet opfordrer derfor til, at vi tilbyder danskerne et sundhedsvæsen, som er værdigt og med høj kvalitet. Det er ikke de enkelte ansatte, der skal føle, at de svigter patienterne.

Berlingske, Altinget
25-03-19

HK stævner Aarhus Kommune for magtfordrejning

HK har nu udtaget stævning mod Aarhus Kommune på vegne af to af sine medlemmer i en udløber af skandalesagen i Teknik og Miljø. De to medlemmer blev begge fyret i Teknik og Miljø. Kammeradvokaten har konkluderet, at der var tale om usaglige fyringer. Det udløste godtgørelser til de to HK-medlemmer på henholdsvis en og tre måneders løn. - Vi mener godtgørelserne er for lave, siger formanden for HK Kommunal i Østjylland, Hans Henrik Hansen. - Samtidig mener vi, at der er forhold om magtfordrejning og forvaltningsmæssige fejl i de to sager, som Kammeradvokaten slet ikke har undersøgt. De to medlemmer er mærkede og skadede af hele det forløb, de har været igennem, fortsætter han. HK har uden held forsøgt, om det var muligt at få en dialog i gang om de to sager med kommunen for at se, om man kunne nå frem til et forlig. - Derfor udtager HK nu stævning mod Aarhus Kommune, og sagen må så gå sin gang ved retten. Af principielle og etiske årsager er vi simpelthen nødt til at gå videre med sagerne, siger Hans-Henrik Hansen.

Ritzau, DR.dk, Århus Stiftstidende m.fl.
21-03-19

Lægeforeningen og HK Kommunal: Sær garanti fra statsministeren

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udstedte i weekenden en garant” for, at han ikke vil lukke et eneste af landets 21 akutsygehuse. Meldingen modtages med nogen undren af Lægeforeningen og HK Kommunal. Her henviser man til, at det ville være rimelig sært at lukke nogen af de 21 akutsygehuse, som netop udgør krumtappen i regeringens sundhedsreform. Formanden for HK Kommunal, Bodil Otto: - Jeg synes, det var en noget spøjs bemærkning statsministeren kom med dér. Hvorfor har han brug for at sige det? Og hvad med alle de andre sygehuse, skal de så lukkes? Kan han garantere alle sygehuse i Danmark? Nej, jeg synes, det var en meget underlig kommentar. Det virkede som om den var taget ud af en sammenhæng, siger Bodil Otto. Hun henviser her blandt andet til, at Lars Løkkes garanti alene gælder de 21 akutsygehuse. Til hvert akutsygehus er knyttet gennemsnitligt tre-fire mindre sygehuse. Men de mindre sygehuse er ikke dækket af Løkkes garanti.

PioPio.dk
18-03-19

Lægesekretærer kan frigøre ressourcer på sygehusene

Klumme af Bodil Otto, formand HK Kommunal. Hvis regeringen får sin sundhedsreform igennem, får vi et centraliseret sundhedsvæsen uden det folkevalgte led, som regionerne repræsenterer. Og vi får flere administrative lag samtidig med, at sundhedspersonalet skal bruge en masse unødige ressourcer på at tilpasse de nye administrative strukturer til virkeligheden. Til gengæld er jeg helt enig i de overordnede mål for et fremtidssikret sundhedssystem. Det handler om, at læger og sygeplejersker får mere tid til patienterne. Og det handler om bedre sammenhæng og mere kvalitet i patientbehandlingen. Derfor er det helt nødvendigt, at lægesekretærerne bliver tænkt ind i de nye opgaveløsninger. Lægesekretærer kan frigøre ressourcer, så et betydeligt antal læger og sygeplejersker får markant mere patienttid. Lægesekretærer er i det hele taget garanter for, at patienterne får en oplevelse af kvalitet og professionalisme på sygehusene. Og de kan følge op i et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten følges fra start til slut. Lægesekretærerne har med andre ord præcis nogle af de kompetencer, der kan løfte sundhedsvæsnet til fremtiden. 

PioPio.dk
15-03-19

Formænd genvalgt af HK-medlemmer

Lene Buhl og Hans Christian Fløe fortsætter som formænd for henholdsvis HK Kommunal og HK Stat MidtVest. De blev genvalgt for en periode på to år. Både Lene Buhl og Hans Christian Fløe havde i de mundtlige beretninger fokus på den digitalisering, der foregår på arbejdspladserne, og behovet for kompetenceudvikling. - Prøv at tænke tilbage på jeres eget job gennem de sidste bare 10-15 år. Laver I præcis det samme? Er der kommet nye opgaver til? Mere IT? Mon ikke stort set alle vil genkende, at HK'ernes job har forandret sig - og vil forandre sig i takt med digitaliseringen, påpegede Lene Buhl og fortsatte: - Det er vigtigt, at vi som HK'ere følger med den udvikling - at vi lærer nyt og uddanner os gennem hele arbejdslivet. Det har vi heldigvis rigtig gode muligheder for med Kompetencefonden, som er kommet for at blive, sagde hun.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Folkebladet Lemvig m.fl.
13-03-19

Randers-projekt får 14 af 22 rotationsvikarer i fast job

Et initiativ fra Jobcenter Randers har siden september sidste år slået to fluer med ét smæk: Mens 22 faste medarbejdere er sendt på halvårlige kursusforløb for at blive klædt på til fremtidige job som socialformidlere, har et tilsvarende antal ledige HK'ere udfyldt deres jobs som rotationsvikarer, så næsten to tredjedele af dem er i job blot et halvt år inde i forløbet. Arbejdsmarkedschef, Ole Andersen, håber, at projektet vil inspirere andre områder af kommunen såvel som private virksomheder til at tænke i efteruddannelse af medarbejderne. Jobrotations- og uddannelsesprojektet er udviklet i et samarbejde mellem Randers Kommune, HK Østjylland og VIA University College. Projektet har endvidere deltagere fra Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Randers Amtsavis, DKNyt m.fl.
11-03-19

Vi får mere sundhed uden en reform

Debatindlæg af Mette Højbjerg Skjødt, lægesekretær på Regionshospitalet i Viborg og HK-FTR. Hvis regeringen med sin sundhedsreform får magt, som den har agt, får vi et centraliseret sundhedsvæsen uden det folkevalgte led, som regioner repræsenterer. Og vi får flere administrative lag samtidig med, at vi som personale skal bruge en masse unødige ressourcer på at tilpasse de nye administrative strukturer til den virkelighed, vi møder i hverdagen. Et fremtidigt sundhedsvæsen i verdensklasse kræver flere læger og sygeplejersker. Men vores lægekolleger bliver pålagt at bruge mere og mere af deres tid på administration - på at registrere, rekvirere, dokumentere, planlægge og følge op. Derfor er det helt nødvendigt, at vi lægesekretærer bliver tænkt ind. Lægesekretærer kan frigøre ressourcer, så læger og sygeplejersker får markant mere patienttid. Og vi kan følge op i et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten følges fra start til slut. Sundhedsvæsnets reelle udfordringer handler om mangel på hænder og sammenhæng. Personale og patienter skal ikke kastes ud i en virkelighedsfjern strukturreform. Uden lægesekretærer går ligningen under ingen omstændigheder op.

Avisen Danmark, Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Aarhus Stiftstidende m.m.fl.
09-03-19

Mariagerfjord trækker fyringsvarsel tilbage

Mariagerfjord Kommune har trukket en bebudet fyring af en tillidsrepræsentant på PPR-området tilbage. Det sker for at undgå at trække sagen i langdrag, forklarer kommunaldirektør Lars Clement og henviser til en mulig advokatudgift på 250.000 kroner. Sagen var den sidste af i alt seks omdiskuterede fyringssager af tillidsvalgte i kommunen. De fem øvrige er alle blevet afsluttet med forlig. De fire første omhandlede tillidsrepræsentanter under Dansk Socialrådgiverforening, Kort- og Landmålingsteknikernes Forening, HK og 3F. To har accepteret en omplacering, mens to andre er fratrådt. Den femte - en HK-tillidsrepræsentant - har indgået et forlig, hvor detaljerne ikke er blevet offentliggjort.

Nordjyske, DKNyt m.fl.
08-03-19

Regeringen og DF vil have flere fuldtidssygeplejersker

Der er brug for flere hænder i det danske sundhedsvæsen. Men med en ledighed på under én procent er det ikke ligefrem fordi, der er en kø af arbejdsløse sygeplejersker at tage af. Det dilemma forsøger regeringen og Dansk Folkeparti at løse i de igangværende forhandlinger om regeringens forslag til sundhedsreform. Dansk Folkeparti taler varmt for at få flere lægesekretærer ud på hospitalerne. De er blevet afskediget mange steder, hvor lægerne i stedet selv skal indtaste oplysninger i it-systemer, anfører gruppeformand Peter Skaarup. - I dag er der læger, der laver HK-arbejde. Skulle vi ikke få nogle lægesekretærer ind, der også kan lave nogle vagtplaner, der kan få sygeplejersker til at søge ind som sygeplejerske i stedet for at beskæftige sig med noget andet, siger Skaarup.

Ritzau m.fl.
07-03-19

Fagforeninger kræver kontant afregning for it-skandale

Nyborg Kommune skal til lommerne og betale et kontant plaster på såret for de krænkelser, ansatte på 4Kløverskolen i Ørbæk er blevet udsat for. Skolens leder og sekretær blev -uden at vide det - videooptaget, mens en sikkerhedskonsulent forsøgte at lokke dem i en nøje planlagt it-fælde. Og ifølge de ansattes fagforeninger var der ikke blot tale om krænkelser. Nyborg Kommune gik ifølge Skolelederforeningen og HK Kommunal også langt over grænsen for, hvornår og hvordan en kommune må kontrollere de ansattes arbejde. Ifølge de ansattes fagforeninger har Nyborg Kommune gjort sig skyldig i et groft brud på en "Aftale om kontrolforanstaltninger", der er indgået mellem KL og Forhandlingsfælleskabet. Og fagforeningerne mener, Nyborg Kommune skal betale bod for at have brudt den. KL er ikke på nuværende tidspunkt indstillet på at indgå en aftale om bod. Indtil videre er parterne i sagen ikke enige om andet end at være uenige om konsekvenserne af de skjulte videooptagelser af ansatte på 4Kløverskolen. Sagen kan ende i Arbejdsretten.

Fyens Stiftstidende, Avisen.dk m.fl.
07-03-19

Kritik får Pape til at trække forslag om digital forvaltningslov

Der kommer alligevel ikke noget forslag om at opdatere forvaltningsloven på denne side af et folketingsvalg, lyder det fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Beslutningen er taget på baggrund af en stak kritiske høringssvar til forslaget, som gav ministeren ’anledning til yderligere overvejelser’. Forslaget lagde blandt andet op til, at de enkelte ministerier kunne beslutte, hvornår de vil vende partshøringsprocessen på hovedet med såkaldte agterskrivelser. Et af de kritiske høringssvar kom fra Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal: - Hvis man bemyndiger en minister på den måde, der lå i forslaget, får vedkommende mulighed for at lave ændringer uden forudgående offentlig høring og uden forhandling med Folketingets partier. Det er vi meget kritiske over for, siger Mads Samsing. Ifølge Mads Samsing skal man være meget påpasselig med at ændre i det, han kalder grundloven for forvaltningen. - Hvis der skal kigges på forvaltningsloven, forudsætter det en helt anden og noget mere grundig tilgang, end hvad der har været tilfældet her, siger Samsing.

Altinget.dk m.fl.
05-03-19

Nul røg i arbejdstiden

Thisted Kommune med over 5000 ansatte vil være helt røgfri. Det betyder, at ingen ansatte i kommunen må ryge i arbejdstiden. Det gælder både indendørs, udendørs, i borgeres hjem, i tjenestebiler, i egen bil, på kommunens matrikler og udenfor kommunens matrikler. Forslaget gælder også e-cigaretter. Kun ansatte, der i henhold til deres overenskomst selv betaler frokostpause må ryge - dog kun i den selvbetalte frokostpause. Christian Andersen fra Borgerservice og Ydelser og fællestillidsrepræsentant for HK'erne er ikke ovenud begejstret for idéen. - Altså, hvis man vil have thyboer til at stoppe med at ryge, skal man ikke svinge stokken over dem, men give dem en gulerod i stedet for. Jeg synes også, at det er ren symbolpolitik, for jeg tror ikke, at man får folk til at stoppe med at ryge på den baggrund, siger Christian Andersen og fortsætter: -Folk ryster på hovedet af det her. Det er lidt noget makværk, siger han.

Nordjyske Stiftstidende, Thisted Dagblad m.fl.
04-03-19

Artiklen er opdateret 08. april 2019