Hanne Krone Nielsen, Ditte Bech Laursen og Thomas Thorleif Busk bliver alle bedre til at undervise universitetsstuderende

Hanne Krone Nielsen, Ditte Bech Laursen og Thomas Thorleif Busk stræber efter at blive bedre til at undervise universitetsstuderende

At blive bedre til at ”eje lokalet”. At lære at fange de studerendes opmærksomhed. At forbedre sine kompetencer i forhold til eventuelt at søge nyt job. Det er alt sammen gevinster, som en række HK-medlemmer og andre høster efter et tre ugers forløb.

I uge 6, 10 og 14 dette år forlod en gruppe garvede laboranter, ingeniører og undervisere deres vante arbejdsplads og mødtes for at indtage et klasselokale hos AOF i Nørresundby. I en hel uge ad gangen var kursisterne på efteruddannelse i voksenpædagogik for at blive endnu bedre til at varetage deres daglige job på Aalborg Universitet (AAU).

Kursisterne hos AOF arbejder i hverdagen med at instruere og hjælpe universitetsstuderende, og ind i mellem savner de redskaber til at gøre det bedst muligt. For eksempel, når de studerende skal udføre forsøg, lære nye metoder og teknikker og oplæres i brug af analyseudstyr.

Samtlige faggrupper på kurset – HK’ere, Metal-medlemmer, magistre og ingeniører – har undervisningsopgaver på laboratorierne.

”Det bedste ved kurset her er, at fremlæggelserne giver selvtillid – hvad fungerer, og hvad fungerer ikke? Og hvordan underviser man mennesker, der lærer på en anden måde end en selv? Det bliver jeg bedre til”, siger Ditte Bech Laursen, da HK besøgte kursusholdet i en lektion. Ditte er laborant på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og medlem af HK.

”Det bedste for mig er, at jeg bliver vurderet i rollen som formidler, siger en anden laborant og HK’er, Hanne Krone Nielsen. Hun arbejder på det samme institut som Ditte.

”Det bedste er at få værktøjer. Jeg har fået værktøjer i kassevis. Jeg tænker over, hvordan jeg kan variere min undervisning, så jeg målretter til den enkelte. Det er jo sådan, at nogle studerende ’tænder på’ de undervisningsmetoder, som andre ’slukker for’, ” siger Thomas Thorleif Busk, medlem af DM, Dansk Magisterforening. Han underviser studerende og ansatte i brug af video og lyd i AAU CREATE-bygningen på havnefronten i Aalborg.

 

En fordel, at alle er fra samme universitet

Kursusholdet er tværfagligt. De fleste deltagere er medlemmer af HK Stat i Nordjylland; men der er også civilingeniører og medlemmer af Dansk Metal og Dansk Magisterforening. Den blandede sammensætning er dog ikke noget problem for deltagerne – tværtimod ser de den som en fordel:

”Vi tænker ikke over faggrupper. Jeg har fået en masse indsigt fra de andre”, siger Thomas Thorleif Busk.

”Det er fedt, at vi alle er fra Aalborg Universitet. Jeg kan relatere til det, Thomas laver, og alt, hvad vi har lært, har relevans”, lyder det fra laborant Ditte Bech Laursen.

Kursisterne roser samstemmende deres undervisere for at være ”mega kompetente”.

Hele holdet af medarbejdere fra AAU på voksenpædagogisk kursus

Hele kursusholdet på det voksenpædagogiske kursus med underviser Unni Halvorsen til venstre

Kurset er blevet til virkelighed qua penge fra FUSA – Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. Disse midler kan søges af statslige arbejdspladser, der har behov for økonomisk støtte til lokale

udviklings- og omstillingsprojekter. AAU har også støttet kurset med penge og frihed til de medarbejdere, der deltager.

”I HK Stat finder vi det meget positivt, at deltagerne på tværs af fagligheder tager skeen i egen hånd og tager medansvar for egen efteruddannelse. Mange HK’ere fortæller, at de har svært ved at finde tid og penge til kompetenceudvikling i dagligdagen. Dette projekt viser, at det kan lade sig gøre – og at det kan hjælpe at lære i flok. Hermed er man også flere medarbejdere, der kan omsætte den nye viden på arbejdspladsen”, siger formand for HK Stat Nordjylland, Jonna Vestergaard.

 

Laboranter er en presset faggruppe på universiteterne

Fordelen ved at tage efteruddannelse er som beskrevet at blive bedre til at instruere og undervise i det daglige – men der er også en langsigtet overvejelse. Som laborant Ditte Bech Laursen udtrykker det: ”Når jeg ser naboinstituttet fjerne laborantstillinger,  kan jeg godt frygte for mit job i fremtiden.” Så det handler også om at gøre sine kompetencer bedre i forhold til et eventuelt nyt job.

Merete Fredsgaard, tillidsrepræsentant for laboranterne på AAU, finder kursets nytteværdi høj:

”Jeg deltog selv i et tilsvarende voksenpædagogisk grundkursus i 2005 og oplevede, at det styrkede mine kommunikative færdigheder. Det gælder blandt andet i forhold til forskere, som kommer fra mange lande og arbejder på AAU. Kurset gav også selvtillid i.f.t at ”sparke døren ind” hos ledere på forskellige niveauer, siger Merete Fredsgaard.

”Jeg er enig med Ditte i, at laboranter er en presset faggruppe på universiteterne. Vi oplever, at der bliver ansat flere AC-TAP’ere i laborantstillinger. Endvidere er der igennem årene blevet ansat flere og flere ph.d.ere. En af årsagerne er, at universiteterne efterspørger de kvalifikationer, som ph.d.ere besidder. Ph.d.erne kan både undervise og skrive videnskabelige artikler. Men det er et problem, fordi ph.d.er forsvinder efter få år, hvorimod laboranterne sikrer kontinuiteten,” uddyber Merete Fredsgaard.

Hun tilføjer, at AC-TAP’erne ofte også forsvinder efter få år, fordi de bruger jobbet som et springbræt til en højere akademisk stilling.

AC-TAP’ere er teknisk administrativt personale med en akademisk uddannelse.

 

Fakta om kurset

 

Kursusforløbet hos AOF Nord gentages i efteråret 2019 i ugerne 39, 43 og 47. Interesserede kan søge oplysninger på tlf. 72132308 eller på www.aofnord-kursushuset.dk

Laboranter og andre fag kan igen komme i betragtning til kurset, og det er sidste chance for at få FUSA-midler til det. De udløb i 2018.

I overenskomstperioden 2015-2018 ydede FUSA mere end 113 millioner kroner til 317 projekter med uddannelser over hele landet. I den nuværende overenskomstperiode, der går frem til 2021, har parterne besluttet at afvikle FUSA og flytte fondsmidlerne over i Den Statslige Kompetencefond.