Formand Kate Ziegler på HK HANDEL Nordjyllands generalforsamling i marts 2019

Medlemmer fra detailbutikker og engroshandel i hele landsdelen var taget til Aalborg, da HK HANDEL Nordjylland onsdag den 27. marts holdt generalforsamling på Comwell Hvide Hus Aalborg.

 

Formand Kate Ziegler fortalte i bestyrelsens beretning bl.a. om, da HK Handel i hele Danmark i maj 2018 gik på gaden for at kræve overenskomst i kæden Normal. Det har betydet, at Normal har indklaget HK HANDEL for Arbejdsretten. Sagen kommer for i efteråret 2019, fortalte Kate Ziegler. Hun kritiserede også den måde, hvorpå nogle detailkæder fortsat anvender virksomhedspraktikanter. Ordningen misbruges af mange arbejdsgivere i stedet for at ansætte folk i faste, ordinære job. Kate Ziegler opfordrede derfor til, at der bliver sat fokus på reglerne for virksomhedspraktik, så der bliver sat begrænsninger på, hvor mange den enkelte virksomhed kan få, hvis det ikke fører til fast beskæftigelse.

 

”Alene i Nordjylland har der i 4. kvartal været 1185 ude som butiksmedhjælper, 296 som lager- og logistikmedarbejder og 274 som butiksassistenter. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Det er skjult statsstøtte til private virksomheder og det er IKKE i orden. Jeg er sikker på, at de skattekroner kan bruges mere fornuftigt på andre måder, som skaber reelle job, f.eks. ved at hjælpe de jobparate ledige i reelle job”, sagde formanden.

 

Medlemmer fik hjælp efter konkurs

Da legetøjskæden Top-Toy gik konkurs sidste år, betød det lukning af Fætter BR og Toys "R" Us -butikkerne. Der var ni butikker i Nordjylland, og HK HANDEL Nordjylland har forsøgt at hjælpe de ramte medlemmer. Flere sager er gået til behandling hos Lønmodtagernes Garantifond. Kate Ziegler oplyste også, at en del af de elever, som blev ramt af konkursen, har fået ny elevplads eller restlæreforhold.

 

Kate Ziegler kom også ind på vigtigheden af arbejdsmiljørepræsentanter, og at de har tid til hvervet; hun talte om godt arbejdsmiljø og prisen Danmarks Bedste Kollega, hvor titlen gik til Regitse Pedersen fra Netto i Thisted.

 

HK HANDEL er i gang med forberedelse til overenskomstfornyelsen i 2020. Fra 1. maj i år indsamler sektoren krav til de nye overenskomster ude på arbejdspladserne, ligesom der vil blive afholdt en række møder i lokalområderne.

Deltagerne på generalforsamlingen i HK HANDEL Nordjylland

 

Formand: Fuldstændig urealistisk, at vi skal arbejde, til vi er 77,5 år 

Der skal også være folketingsvalg i 2019, senest den 17. juni, og her har sektoren undersøgt medlemmernes holdning til de vigtigste emner. De fire i top er aktiv beskæftigelse, tilbagetrækningsalder, arbejdsmiljø og lukkeloven, fortalte Kate Ziegler. Ifølge hende er det fuldstændig urealistisk, at vi skal arbejde, til vi er 77,5 år, men det er der ingen politikere, der taler om. Angående lukkeloven advarede Kate Ziegler de borgerlige partier mod at gennemføre tankerne om at droppe de sidste rester af lukkeloven, som reelt kun er en lov om at holde lukket på helligdage.

 

I debatten om beretningen var der opbakning til formandens kritik af virksomhedspraktikken.

Pau Hyllested fra Ikea sagde, at man burde kigge på normeringen på praktikanter. Hans butik må have ti procent, hvilket er 40 styks og ”det er helt vanvittigt”. Mona Ryddeskov efterlyste en begrænsning via kommunen og jobcentrene. Kate Ziegler svarede, at hun er helt enig i det første, og til det andet, så administreres ordningen forskelligt af kommunerne. Hun lovede deltagerne på generalforsamlingen: ” Vi vil fortsat arbejde med dette, og vi ligger ikke på den lade side. En stor del af problemet er, at når man opgør hvor mange virksomhedspraktikanter den enkelt virksomhed kan få, så tæller man hoveder. Der er virksomheder, som har medarbejdere ansat på 0 timers-kontrakter. Men de tæller også med, hvert hoved tæller, i det forholdstal, som afgør antallet af virksomhedspraktikanter.” Formanden opfordrede medlemmerne til at indsende eksempler, ”så vi har noget at gå til politikerne med.”

 

Nye medlemmer i HANDELs bestyrelse

 

Forsamlingen godkendte beretningen enstemmigt. Der var 92 stemmeberettigede medlemmer til stede. I bestyrelsen var nogle på valg, og en række nye kom ind. Se faktaboksen herunder.

Så var der tak og blomster fra Kate Ziegler til de bestyrelsesmedlemmer, som trådte ud af HK HANDELs nordjyske bestyrelse denne aften:

 

Thomas Normann Lund stopper på grund af nyt job og ny fagforening.

Lone Pedersen, TR i Kvickly Nørresundby, udtrådte af bestyrelsen.

Ane Thomsen, TR Kvickly Hjørring, udtrådte af bestyrelsen.

Lisette Bell Enevoldsen, TR i Føtex Thisted, udtrådte af bestyrelsen.

 

bestyrelsen i HK handel Nordjylland fra marts 2019

Formand Kate Ziegler, Mads Dam Sørensen, Dorte Møller Petersen (nyvalgt), Anita Gyldendahl Jensen (nyvalgt), Jon Harild, André Osnes, Mona Ryddeskov (nyvalgt), Tina Falk Mathiesen (genvalgt) og Bjarne Wammen(nyvalgt).

Dorte Møller Petersen er valgt på lokalråd Thisteds generalforsamling.

Tina Falk Mathiesen er valgt på lokalråd Vesthimmerland/Mariagerfjords generalforsamling.

Bjarne Wammen blev på generalforsamlingen valgt for lokalråd Hjørring/Brønderslev.

Mona Ryddeskov blev på generalforsamlingen valgt for lokalråd Frederikshavn/Læsø for 1 år.

Suppleant til sektorbestyrelsen: Thomas Puggaard.