Lønmodtagere har som udgangspunkt ret til fem ugers ferie per år. Overenskomsten giver dig ret til yderligere fem dages feriefridage. Hvis ikke du har nået at bruge dine i alt seks ugers ferie, kan du aftale at overføre maksimalt en uges optjent ferie til det nye ferieår, som løber fra den 1. maj 2019 til den 30. april 2020.

Ansatte i Coop kan maksimalt have 10 overførte feriedage stående, men alle ferie- og feriefridage kan overføres, hvis der har været en lovlig feriehindring som for eksempel sygdom eller barselsorlov.

Aftalen skal indgås skriftligt. Hvis du er elev inden for Coop eller i en selvstændig brugs, gælder aftalen om overførsel ikke for dig.

Hvis du fratræder din stilling udleveres et midlertidigt bevis på den ferie, du har til gode, i form af et feriekort. Det er de 5 ugers lovpligtige ferieuger, der overføres til feriekortet. Den 6. ferieuge (feriefridagene) bliver udbetalt med sidste lønseddel.

Har du spørgsmål til reglerne om overførsel af ferie, så tjek din overenskomst under MIT HK eller kontakt din lokale HK-afdeling på 70 11 45 45.

1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft: Alt, du skal vide om den nye ferielov