Lønmodtagere har som udgangspunkt ret til fem ugers ferie per år, og ferieåret slutter 30. april. Hvis ikke du har nået at bruge dine fem ugers ferie før da, kan du aftale at overføre maksimalt en uges optjent ferie til det nye ferieår (1. maj 2019 - 30. april 2020).

Du kan samle op for flere år, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det. For eksempel kan du overføre en uge fra tre ferieår i træk og så i det fjerde ferieår holde 5 + 3 = 8 uger.

Aftalen skal indgås skriftligt, og din arbejdsgiver skal derefter give skriftlig besked til den, der udbetaler din feriegodtgørelse. De fleste overenskomster har ingen tidsfrist, men er du medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, skal aftalen være indgået senest den 30. september efter ferieårets udløb. Der kan dog være små forskelle, og du bør derfor tjekke din overenskomst.

Hvis du har overført ferie og fratræder din stilling, inden du har afholdt al ferien, vil du få udbetalt ferie ud over fem uger. Er du månedslønnet, beregnes feriepenge med 12,5 procent af den ferieberettigede løn på det tidspunkt, hvor du fratræder din stilling. Har du optjent feriegodtgørelse hos en tidligere arbejdsgiver, bliver det udbetalt fra FerieKonto eller direkte fra denne arbejdsgiver, hvis der er brugt feriekort.

Har du spørgsmål til reglerne om overførsel af ferie, så tjek din overenskomst under MIT HK eller kontakt din lokale HK-afdeling på 7011 4545.
Er du ikke dækket af en overenskomst, vil det være en god idé at tjekke din kontrakt og se, om du kan få overført ferie.

1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft: Alt, du skal vide om den nye ferielov