I disse dage er det 100 år siden, at fagforbund og arbejdsgivere blev enige om at fordele døgnet for lønmodtagerne med 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile. 

Selv om en højere løn den gang var det vigtigste krav, så var en forbedring af arbejdsmiljøet en helt logisk konsekvens af, at den daglige arbejdstid blev sat ned.

Først i 1990 blev den normale arbejdsuge blev reduceret til de 37 timer, som stadig gælder.

Året før i 1989 markerede amerikanske og canadiske arbejdere for 30 år siden for første gang den internationale arbejdsmiljødag for at mindes afdøde og arbejdsskadede kolleger. Siden 1996 er arbejdsmiljødagen gennem ILO blevet markeret af fagforeninger verden over.

HK Hovedstaden markerer i år den internationale arbejdsmiljødag 29. april med fuldt hus i fagforeningen på Svend Aukens Plads. 230 arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk og ikke mindst deres ledere deltager i en dag med projektørlys på arbejdsmiljøet.

HK Hovedstaden sætter fokus på det lange arbejdsliv med de muligheder og udfordringer, det giver. Fagforeningen præsenterer 4 oplægsholdere, der vil tale om bevægelse, fastholdelse i arbejde hele livet, det lange livs udfordringer, fleksible arbejdskulturer og meget andet.

Camilla Kring er forfatter, debattør, medstifter af Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv. - 8-8-8 modellen (8 timers arbejdstid, 8 timers fritid og 8 timers søvn) fra 1919 skabte et kollektivt arbejds- og livsdesign. Men i 2019 skal vi skabe et individuelt arbejds- og livsdesign, vurderer forfatter Camilla Kring. Foto: Andreas Houmann.

Arbejdsmiljørepræsentanternes år
Fagbevægelsens Hovedorganisation har gjort 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år. Og der er i sjælden grad brug for at fokusere på arbejdspladsernes arbejdsmiljø.

Baggrunden er blandt andet, at der siden 2007 er sket et dramatisk fald på mere end 180 millioner kroner om året i bevillingerne til Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser. Det er kort fortalt 1/3 af bevillingerne, som er skåret væk.

Op til den snarlige valgkamp om pladserne i Folketinget bølger debatten i Danmark om tidlig tilbagetrækning på grund af nedslidning.

Men hverken blå eller rød blok er indtil videre klare i mælet om, hvordan en mulig ordning skal etableres.

- HK skal blive ved med at arbejde for, at ingen skal blive nedslidt, opslidt eller udbrændt af at gå på arbejde, hverken fysisk eller psykisk, understreger HK Hovedstadens fællesformand Christian Grønnemark.

- Derfor skal vi forstærke vores arbejde for, at der investeres i et bedre arbejdsmiljø, en massiv forebyggelse og at der bliver lavet klare regler for det psykiske arbejdsmiljø, tilføjer han.

Spørgsmål fra HK Hovedstadens panel
På årets internationale dag for arbejdsmiljøet har HK Hovedstaden blandt oplægsholderne indbudt læge og lektor emeritus Bernard Jeune. Han vil i sit oplæg tale om udfordringerne i det lange liv og har selv passeret 75 år.

Bernard Jeunes tale vil indebære en række spørgsmål, som netop nu også diskuteres i det politiske Danmark.

- Er en fleksibel tilbagetrækning nødvendig og mulig? Kan der skabes mere retfærdighed i fordelingen af pensionistårene ved en fleksibel tilbagetrækning?, spørger han blandt andet.

- Bliver det gode eller dårlige år, vi lægger til i de kommende årtier? Vil fremtidens ældste være i bedre eller dårligere form end tidligere generationer?, vil det lyde.

Seniorforsker Jesper Kristiansen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vil se nærmere på arbejdsmiljøprofilerne for typiske HK-jobs. Han vil desuden gennemgå sammenhængen mellem forskellige psykosociale arbejdsmiljø forhold og tale om psykisk trivsel, sygefravær og tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

- Hvad betyder arbejdsmiljøet for psykisk trivsel?, spørger seniorforsker Jesper Kristiansen blandt andet på arbejdsmiljødagen i HK Hovedstaden 29. april.

Jesper Kristiansen fortæller også om et redskab til at styrke arbejdspladsernes fastholdelse af medarbejdere, der mistrives psykisk.

Dette redskab består af 16 anbefalinger til arbejdspladserne og særligt til lederne om, hvordan man forebygger og håndterer psykisk mistrivsel på arbejdspladsen.

Bevægelse og bæredygtighed
Bevægelse – og gerne i arbejdstiden – har vist sig at kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads. Det er derfor, HK Hovedstaden har inviteret Pernille Mørup til at deltage på den internationale arbejdsmiljødag i fagforeningen.

Pernille Mørup er arbejdsmiljøkonsulent og psykomotorisk konsulent, og hendes rolle på dagen er lige til: hun skal få de 230 deltagere op af stolene og bevæge sig.

Camilla Kring er forfatter og debattør, og så er hun medstifter af Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv. Hun vil med sit oplæg give deltagerne et nyt mindset til at navigere i det 21. århundrede.

- I 2019 skal vi skabe et individuelt arbejds- og livsdesign. For det er mennesket, der skaber værdien i organisationerne i det 21. århundrede, konstaterer Camilla Kring.