- Jeg håber, I har sovet godt i nat, for de næste 2 dage kommer til at kræve al jeres opmærksomhed og energi.

Sådan indledte konsulent Anne Specht strategiseminaret d. 18. og 19. marts, og der var da også lagt op til 2 dage i arbejdstøjet.

Deltagerkredsen til seminaret var bredere end normalt ved den type arrangementer, og ifølge afdelingsformand Estrid Husen var det en bevidst beslutning.

- I afdelingsbestyrelsen vil vi gerne gøre HK Sjælland til en endnu stærkere afdeling. For at blive det, har vi brug for at få kigget på det faglige og politiske arbejde i afdelingen. Vi har brug for at blive klogere på hinandens vilkår og erfaringer, og vi har brug for at få en bedre sammenhængskraft på tværs af HK Sjælland. Derfor har vi inviteret en bred kreds af aktører, så alle bliver hørt og involveret, fortæller Estrid.

Fra mål til konkrete handlinger på arbejdspladsen

Det er HK Danmarks kongres, der beslutter HK’s overordnede mål:

  • Vi skal hæve medlemmernes formelle uddannelsesniveau.
  • Vi skal skabe et stærkere HK gennem flere medlemmer og stærke faglige fællesskaber.
  • Vi skal skabe værdifulde medlemsoplevelser og øge medlemmernes tilfredshed med HK.
  • Vi skal tage del i udviklingen af velfærden og forbedre rettighederne for lønmodtagerne.

Nina Ottesen er fællestillidsrepræsentant (FTR) i HK Stat og arbejder hos Søværnet i Korsør. For hende matcher arbejdet på strategiseminaret godt med hendes daglige arbejde som FTR:

- Der kan være meget langt fra HK Danmark til den lokale arbejdsplads. Det helt almindelige medlem ved simpelthen ikke, hvad fagforeningen laver. Det er et stort problem, når vi gerne vil skabe værdifulde oplevelser for medlemmerne og have flere til at melde sig ind. Derfor er jeg glad for, at vi gør en indsats for at bryde ordene i målprogrammet ned til handling, som kan ses og mærkes på den lokale arbejdsplads, fortæller Nina.

Store tanker og lavthængende frugter

Deltagerne arbejdede i grupper med hvert af de 4 overordnede mål på tværs af sektorer.

Det var lagt op til at få alle idéer frem i lyset – det nye og banebrydende og det, der aldrig blev til mere end en idé.

- Vi skal have det hele med, fortæller Estrid Husen. Det ville være skønt, hvis en af deltagerne havde fundet opskriften på at få medlemstallet til at eksplodere. Fandtes sådan en idé, ville den nok være kommet på bordet for længst, men med mange mindre idéer, der omsættes til handling, når vi også langt.

De eneste regler for idéudviklingen var, at handlingerne skulle kunne gå på tværs af sektorerne og være til gavn for alle medlemmer.

Som det sidste på strategiseminaret stemte deltagerne om, hvilke idéer afdelingsbestyrelsen skal kigge nærmere på.

Hvad sker der nu?

Alle idéer bliver samlet i en idébank, som medarbejdere og tillidsvalgte har adgang til. Her kan vi løbende søge inspiration til arbejdet.

Inden sommerferien vil afdelingsbestyrelsen beslutte, hvilke idéer HK Sjælland skal arbejde videre med på den korte bane, men arbejdet kan allerede starte nu.

- Jeg håber meget, at deltagerne allerede nu vil bære nogle af idéerne videre ud på deres arbejdspladser, for de såkaldt lavthængende frugter kan sagtens sættes i gang uden arbejdsgrupper og beslutningsprocesser, slutter Estrid.

Se målprogrammet for 2018-2021 her på HK.DK