50 %-reglen overvundet på fem arbejdspladser under HK Privat Nordjylland. Det glæder formand Kirsten Estrup Madsen

Det glæder Kirsten Estrup Madsen, at der nu er tegnet overenskomst på yderligere fem virksomheder under Privat

 

HK Nordjylland arbejder løbende året igennem på at tegne nye overenskomster på arbejdspladser, hvor fagforeningens medlemmer er omfattet af 50 % - reglen.

 

HK Privat i Nordjylland har på baggrund heraf netop tegnet fem nye overenskomster. Det er overenskomster, som er blevet mulige, fordi den såkaldte 50 % - regel er blevet opfyldt på de pågældende arbejdspladser.

 

”Det er et rigtig flot resultat”, siger formand for HK Privat i Nordjylland, Kirsten Estrup Madsen.

 

50 %-reglen siger, at ansatte under HK/Privats område kun har ret til overenskomst, hvis mindst halvdelen på arbejdspladsen også er medlem af HK. Det betyder, at en enkel medarbejder kan afgøre, om HK’erne på en arbejdsplads får en overenskomst.

 

HK Privat mener, at 50 %-reglen er både diskriminerende og antikveret. Den blev indført ved overenskomstforhandlingerne i 1940’erne og betyder, at et snævert flertal, der har valgt at stå uden for HK, kan forhindre kollegerne i at få en overenskomst.

 

På de pågældende virksomheder i Nordjylland var flere end halvdelen af de relevante medarbejdere omsider blevet medlemmer af HK. Det betød, at HK Nordjylland tidligere på foråret rejste krav om overenskomst.

 

Dette indebærer overenskomsterne

HK Privat Nordjylland ønsker både virksomheder og medarbejdere tillykke med, at de nu har overenskomst.

Det betyder for medlemmerne, at de via overenskomsterne er sikret:

 

-Ret til fritvalgskonto

-Ret til fri med løn ved barns sygdom og hospitalsindlæggelse

-Ret til løn ifm. barsel

-Ret til seniorordning

-Ret til uddannelse

-Ret til pensionsindbetaling

-Ret til feriefridage

 

For arbejdsgiverne betyder det, at der aldrig er tvivl om hvilke aftaler, der er indgået med hinanden. Det betyder endvidere, at selv om ledelsen udskiftes, så er medlemmerne stadig sikret overenskomstens rettigheder.

 

De nye overenskomster er tegnet hos:

 

Madsen Vinduer & Døre, som er medlem af Dansk Byggeri.

Aalborg Paint, som er medlem af Danske Malermestre.

Technor ApS, som er medlem af Dansk Industri.

ScanFish Danmark, som er medlem af Dansk Industri.

Filetfabrikken Hanstholm, som er medlem af Dansk Industri.

 

Kirsten Estrup Madsen: ”Vi glæder os over de nye overenskomster og fortsætter igennem 2019 arbejdet med at tegne flere overenskomster efter 50 %-reglen.”