Annette Rye er en af de chefer, der snart skal ansætte mange nye

Annette Rye er en af de chefer, der snart skal ansætte mange nye HK'ere

Arbejdsgiverne serverede næsten sig selv på et sølvfad på HK Stat Nordjyllands medlemsarrangement 10. april.

Ligesom sidste forår var der tale om en gigantisk matchmaking mellem statslige chefer og HK-medlemmer med mod på et job i staten.

 

Ved det velbesøgte møde i Aalborg - med150 HK-medlemmer plus 35 gæster – deltog fire af de statslige arbejdspladser i Nordjylland. Det var Motorstyrelsen, som bor i Aalborg, og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Statens Administration, SAM, som alle holder til i Hjørring.

 

”Vi bor midt i skoven”

”Vi kører på elcykler”

”Vi går og løber sammen med kollegerne”

”Vi deler opgaverne ind i tre typer – GYS, GUF og GAB”

”Vi har mentorordning for de nye”

 

Det var nogle af de statements, der blev leveret fra scenen i Hal Vest. De statslige arbejdsgivere gjorde sig virkelig umage for at demonstrere, at værdierne er i orden på netop DERES arbejdsplads – og at der, ud over det faglige, også er plads til humor, motion og gode værdier hos de statslige styrelser.

 

Farverige slides og lækkert producerede videoer rullede hen over den store skærm bag scenen som bevis på flere ting: Dels, at statslige arbejdsgivere anno 2019 virkelig prøver at børste støvet og det kedelige image af sig. Dels, at arbejdskraften i langt højere grad end før skal ”jagtes” – og at det sker i samarbejde med HK.

 

Nordjyder, der ved en fejl var flyttet til København, vendte tilbage

Skillelinjen historisk set blev de store flytninger af statslige arbejdspladser til provinsen, blandt andet Nordjylland. Mange af styrelserne skulle begynde på en frisk både organisatorisk og geografisk. Det er efterhånden en kendt sag, at uendeligt få medarbejdere flyttede med deres arbejdsplads til provinsen, selv om de fik tilbuddet.

 

Som Christian Nielsen, kontorchef hos Statens Administration, udtrykte det med humor: ” Jeg kom fra det private og tænkte, inden jeg søgte - det lyder rigtig kedeligt – er det bare Claus Hjort Frederiksens regnedrenge? Men jeg har ikke fortrudt. Jeg er chef for 70 mennesker. Ud af de 70 er to flyttet med fra København. Det var to nordjyder, som ved en fejl var flyttet til København engang, og som vendte hjem til Nordjylland.”

 

Men i stedet for at græde over, at få flytter med, har arbejdsgiverne taget udfordringen på sig – og det nordjyske jobmarked for HK’ere i staten kommer fortsat til at bugne hen over de næste knap to år. Fra nu og til og med 2020 skal omkring 180 job besættes på fire af de statslige arbejdspladser i Nordjylland. Heraf tre elevstillinger.

 

Motorstyrelsen: Op mod 100 stillinger på HK-overenskomst

SAM: 75 HK-stillinger. Antallet og tidspunktet for opslagene kan dog ændres af politiske beslutninger.

Forsvarets Regnskabsstyrelse: Fire stillinger som kontorfuldmægtig

Forsvarets Ejendomsstyrelse: Tre stillinger som kontorelev – en af dem en delt stilling med HK Nordjylland

 

Også Helle Liske Rosenvinge skal bruge 75 HK'ere det næste år

Også Helle Liske Rosenvinge fra SAM skal bruge 75 HK'ere det næste år

Chefer efterlyser ansatte, der ved noget om løn

Også to uddannelsessteder var med på mødet - UCN act2learn og Aalborg Handelsskole Center for Karriere & Uddannelse. De fortalte, at de i samarbejde med HK Nordjylland udbyder en række efteruddannelser og kurser målrettet folk, der gerne vil arbejde for staten, men mangler en eller flere kompetencer.

 

To af arbejdsgiverne sukkede specifikt efter nye medarbejdere med en helt bestemt kompetence:

”Vi mangler folk, der ved noget om at lave løn”, sagde kontorchef Christian Nielsen fra Statens Administration, SAM. René Bagger Tranberg, chef for Forsvarets Regnskabsstyrelses procesafdeling stemte i: ”Vi mangler lønfolk – ligesom SAM – de snupper vores folk.”

 

Lige den krølle er HK Nordjylland nu ved at undersøge, og karrierevejleder Jane Helweg Foget er allerede dagen efter mødet gået i dialog med UCN act2learn.

 

 

Men er lønnen ikke lav i staten? Jo – men der er også fordele

Og så er der heller ingen regel om, at fagligt stof skal være kedeligt. Og det blev det heller ikke.

 

Seancen i salen sluttede nemlig med et show med ”Michael & Morten”, de to faglige konsulenter i HK Stat Nordjylland. I stedet for blot at vise en stribe mere eller mindre tørre slides om løn- og arbejdsforhold i staten, havde de to forberedt et lille rollespil på scenen.

 

I spillet ringer den privatansatte ”Peter fra Børglum” = Michael Levisen Nielsen, den faglige konsulent hos HK, Morten, op = Morten Ridder.

 

”Peter” vil vide, hvordan lønnen er i staten, og der får han i første omgang en skuffelse, når han får tallene af Morten og sammenligner med sin løn i det private. Staten må ikke være lønførende, kan Morten fortælle.

 

Men langsomt går der en prås op for ”Peter”, da han hører om den række fordele, et job i staten byder på:

 

* Der er betalt frokostpause – blev fastholdt ved OK 18.

* Bedre pensionsordning, arbejdsgiveren betaler hele bidraget

* Omsorgsdage for børn under 8 år

* Børns 1.og 2. sygedage

* Overarbejdsbetaling

* Mulighed for seniorordning – en fridag om måneden når man er +62

* Sjette ferieuge

 

De to HK-konsulenters show var både sjovt og oplysende

De to HK-konsulenters show var både sjovt og oplysende

 

Rollespillet udløste grin og store klapsalver fra salen, og herefter var deltagerne helt klar til at stille sig i kø ved de stande, som statslige chefer og uddannelsessteder havde opstillet i foyeren. Her blev der uddelt materialer, og HK-medlemmernes spørgelyst var stor.

 

”Hele mødet gik så godt, at vi allerede har sat dato på et tilsvarende arrangement i 2020 – det bliver den 22.april ”, siger Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland. ”Så sæt kryds i kalenderen!”