Vibeke Varnes, Skattestyrelsen: Specielt det psykiske arbejdsmiljø er interessant

- Arbejdsmiljøområdet er ofte overset. Men det, der sker, med mennesker ved fx mobning, stress og belastende arbejdsmilø er jo vigtigt. Jeg er blevet AMR, fordi jeg faktisk synes, at specielt det psykiske arbejdsmiljø er interessant.

Hvervet som AMR handler hos os blandt andet om, at kolleger pludselig har taget en mødestol eller har sat sig ned på en stol, der ikke var deres. Så opdager de pludselig, at de har fået ondt i ryggen. De spørger, om jeg ikke kan komme forbi, og når jeg så indstiller deres stol eller bestiller en ny til dem, så bliver de glade og kan pludselig mærke den vigtige forskel, at de ikke har ondt i ryggen længere.

Lige nu er vi ved at flytte ud til en ny adresse. Derfor er det største arbejdsmiljøproblem for tiden en indretning, der opfylder kravene til, hvordan vi skal sidde, herunder udluftningen i mødelokaler. I de nye mødelokaler kan man kun sidde i højst to timer, hvilket måske bliver lidt kort nogle gange. Så derfor prøver vi nu at skubbe på for ændringer, men der er udfordringer. Det er lidt op ad bakke, fordi tingene er indrettet, før vi overhovedet har været med.

Per Jørgensen, Naturstyrelsen: Det må godt være lidt sjovt at gå på arbejde

- Jeg startede karrieren som arbejdsmiljørepræsentant allerede i 1987 i Århus Amt. Jeg har også haft fornøjelsen af at sidde i Hovedsamarbejdsudvalget, hvor jeg var næstformand – og jeg er stadig i styrelsens arbejdsmiljøudvalg.

Man er AMR, fordi man gerne vil engagere sig i og være med til at præge sin arbejdsplads. Sørge for, at vi har så gode arbejdsbetingelser som overhovedet muligt. Man skal ikke blive syg eller komme til skade på sit arbejde. Man skal helst have det en lille smule sjovt, når man er på arbejde – og man skal da helst glæde sig så meget til at komme på arbejde, at man vågner 5 minutter før, vækkeuret ringer, og tænker ”Yes, endnu en god dag på kontoret! Nu skal vi ind og gøre en indsats for naturen og sørge for, at alle ens kolleger har det godt.Det er min motivation.

Og forhåbentlig kan man så være med til at præge udviklingen. Vi har meget arbejde ude i naturen og har masser af mærkeligt og tungt grej, vi slæber rundt på. Kan vi ikke gøre det en lille smule smartere? Ofte koster det ikke særligt mange penge eller måske er det noget, man kan udvikle på styrelsesplan – og så kan vi låne det af hinanden. Så vi kan holde omkostningerne nede. Det er jo oppe i tiden.

De første mange år drejede det sig om de fysiske udfordringer: at få vores arbejdsplads indrettet, få de rigtige både og de rette biler, så vi ikke havde så store fysiske belastninger. Det har vi rimeligt godt styr på nu til dags, hvor jeg er ansat. Derimod er vi udfordret på det psykiske arbejdsmiljø og tidspresset. Der er hele tiden nye besparelser, hele tiden effektiviseringer samt korte svarfrister, som ikke tager hensyn til flowet ind, der skal svares på. Det leder vi efter løsninger på pt. Jeg synes, det er er rigtig svært at håndtere. Ofte er det jo politiske beslutninger, som bliver kørt ned over os, og så må man få det bedste ud af det. Det er vilkåret.

Pia Ryborg, Københavns Professionshøjskole: Bekæmper skimmelsvamp

- Jeg blev AMR med det klare mål at gøre en forskel for mine kolleger. Og i vores tilfælde især at gøre noget ved forholdene omkring den bygning, vi er flyttet ind i. Det er meget spændende at kunne arbejde med og for kolleger. Og det gælder både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø.

Det værste problem, vi har været udsat for omkring arbejdsmiljø, har på det seneste været de fysiske rammer for vores arbejdsplads. Vi fik nemlig konstateret skimmelsvamp i en meget ny bygning, vi var flyttet ind i. Det har krævet mange ressourcer med flere års arbejde og besvær, at få det helt væk. Nu er bygningen blevet erklæret helt fri for skimmelsvamp. Så det er jo dejligt.