Reglerne for de årlige lønforhandlinger er klare. Det fremgår af Fællesaftalerne om lokal løn med KL og med Regionerne, at ”der forhandles som udgangspunkt en gang årligt, medmindre andet aftales lokalt”. Kommunen eller regionen skal indkalde HK Kommunal og de andre organisationer omfattet af Fællesaftalen og aftale tidsfrister og regler for forhandlingerne.

HK Kommunals politik er, at der skal forhandles årligt. Også selvom der er en stram økonomi, for det er noget, der er aftalt i overenskomsten. Erfaringen viser, at det oftest giver resultater.

Traditionelt har der været forhandlet pr. 1. april, så lønforbedringer gælder fra det tidspunkt. Derfor bør TR tjekke op på, om der er aftalt tidsfrister og regler med HK for forhandlingerne i 2019. Spørg i HK og evt. også i HR om det.

Hvis ikke der bliver aftalt tidsfrister og regler, så er det nødvendigt at fremsætte konkrete lønforslag.  Eller er konsekvensen, at der ikke er forhandlinger.

Fællesaftalerne om lokal løndannelse for KL og Regionerne kan ses her. Der ligger både de ”rene” aftaler og HK Kommunals kommenterede udgaver med bilag. De giver dig det bedste overblik.

Hvordan går i det i den enkelte kommune eller region?

I tabellerne herunder fremgår det for hver enkelt kommune og region, hvor stor lokallønsandelen er (lokale tillægs andel af lønnen), og hvor høj gennemsnitslønnen er, og hvordan udviklingen har været fra januar 2018 til januar 2019. Tallene er for den samlede kommune/region og for den enkelte overenskomstgruppe. Bemærk at centrale tillæg, fx 6-trinstillæg ikke indgår i lokallønsandelen.

De regionale tal er desværre for hele regionen, så det enkelte sygehus kan ikke findes her. Men læs herunder om andre muligheder for at få tal for hospitaler m.v.

Lokallønsandelen er et spændende tal, men det kan ikke stå alene. For hvis der er mange ansatte på lave grundlønninger (med store tillæg) i stedet for højere grundlønninger (med lavere tillæg), så bliver lokallønsandelen større, selvom den samlede løn kan være den samme. Så se også på lønniveauet – og lønudviklingen, hvis der skal sammenlignes med andre kommuner/regioner. 

Generelt er lokallønsandelen ret stabil med tendens til små stigninger. Det er positivt, for det viser, at lokallønnen fastholdes og udbygges lidt.

Der kan ses endnu flere tal for den enkelte kommune i KRL’s forhandlerstatistik. Her kan man se flere detaljer, bl.a. for de enkelte grundlønsgrupper. Prøv dig frem. Der er en vejledning nede på siden. 

I regionerne skal ledelsen udarbejde ”forhandlerstatistik i god tid forud for den årlige lokale lønforhandling på det forhandlingsniveau, hvor forhandlingen gennemføres (eksempelvis på afdelingsniveau)”. Se mere på side 51 i den kommenterede Fællesaftale. Det er vigtigt at være opmærksom på at få det materiale.

I øvrigt kan der ses mange tal for kommunerne og regionerne i KRL’s statistikdatabase Sirka, hvis man er særligt interesseret. 

Kommunen og regionen skal udlevere oplysninger

Når TR skal i gang med at forberede forhandlingerne, er det en del af forberedelsen at få en oversigt over alle ansatte på det område, som man forhandler for, som er omfattet af HK’s overenskomst. Den skal kommunen/regionen/hospitalet udlevere iflg. MED-aftalerne, når du beder om det. Du kan downloade denne skabelon for, hvad der kan skrives, når man beder om oversigten.