AMR-konference i Nyborg. Fotograf Hung Tien Vu

Koncentrerede arbejdsmiljørepræsentanter ved konferencen i Nyborg. Foto: Hung Tien Vu.

Arbejdspres. Travlhed. Frustrationer. Stress. Mange statslige arbejdspladser kæmper med et arbejdsmiljø, der enten er presset eller slet ikke spiller. Det kunne høres, da 90 arbejdsmiljørepræsentanter var samlet for at sætte ord på deres hverdag og dens konkrete udfordringer på HK Stats AMR-konference i Nyborg onsdag 3. april 2019.

Men hvad kan arbejdspladsen så selv gøre? Et konkret bud er et tættere samarbejde mellem leder, AMR og TR - også kaldet trio-samarbejdet.

Trio er et uformelt forum, hvor de tre vigtige funktioner kan drøfte arbejdspladsens opgaveløsning og trivsel - og samtidig give hinanden sparring og indblik.

STORE FORDELE VED GODT SAMARBEJDE

Og der er mange fordele for både lederen og arbejdspladsen ved at tage arbejdsmiljøet og samarbejdet om det alvorligt, fortalte udviklingskonsulent Mads Kristoffer Lund på konferencens workshop med navnet ’TRIO - en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel’.

For lederen kan en god trio nemlig give en øget fornemmelse for, hvad der rører sig blandt medarbejderne, og lederen kan få assistance til at håndtere svære situationer, få kvalificeret sine beslutninger og få opbakning til at bære dem ud i organisationen.

Hvad er trio'en?

Et uformelt sparringsforum, der giver flere perspektiver på samme spørgsmål. Øget kendskab og tillid blandt leder, TR og AMR styrker arbejdspladsen og gør lederen i stand til at handle hurtigere på dagligdagens udfordringer.

For arbejdspladsen som helhed kan det gode samspil føre til et større engagement og ejerskab hos medarbejderne, hvilket generelt giver mere mod og motivation til at bidrage, forklarede Mads Kristoffer Lund, der arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser i BFA – arbejdsgiver- og lønmodtagerparternes fælles sekretariat. BFA-konsulenten har ikke noget konkret bud på, hvad TR og AMR kan gøre, hvis en leder ikke ønsker at inddrage medarbejderne eller tale om arbejdsmiljøet, men han henviser til de mange fordele, der er for arbejdspladserne ved det gode samarbejde.  

Han understreger, at hvor en trio normalt er kendetegnet ved at bestå af tre musikanter, så kan det gode samarbejde om arbejdsmiljø sagtens bestå af flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

TRIO SPILLER I RINGSTED

I Fødevarestyrelsen i Ringsted har trio-samarbejdet været et fokusområde gennem en årrække, og det har kørt godt, fortæller arbejdsmiljørepræsentant ved Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted Peter Jensen, der havde valgt at deltage i HK Stats AMR-konference og workshoppen om trio.
- Der er meget synergi i at samles i en ”trio” for at skabe et godt samarbejde om arbejdsmiljø. Vi har gode erfaringer hos os, siger Peter Jensen, der tilføjer, at det er vigtigt i konstellationen, at den involverede leder er en chef med kompetence til rent faktisk at få ting til at ske.

Læs mere og få inspiration til trio-samarbejdet og hvordan, man kan komme i gang på BFA’s hjemmeside: www.arbejdsmiljoweb.dk/TRIO

Hvad er TRIO’en ikke?

Ikke nødvendigvis kun tre medlemmer. Ikke reguleret af lovgivning eller overenskomster. Ikke et formelt forum. Erstatter ikke SU, AMO eller MED, men agerer gerne i forlængelse af disse: arbejdsmiljoweb.dk/TRIO

Se slides fra workshoppen om trio-samarbejde Lille pdf symbol