NB! Vær opmærksom på, at der har sneget sig en fejl ind i datoen i HK Handels nyhedsbrev. Sidste chance for at bede om at få udbetalt ubrugte feriefridage er d. 20. maj. 

Under de fleste af HK Handels overenskomster har du ret til fem feriefridage efter ni måneders ansættelse. 

Hvis du ikke har afholdt alle dagene, skal du bede din arbejdsgiver om at udbetale dem, ellers ryger pengene direkte til arbejdsgiveren. 

Har du fået nyt job og ikke optjent retten til feriefridage hos din nye arbejdsgiver, skal du senest d. 30. september anmode om at få eventuelle feriefridage udbetalt hos din gamle arbejdsgiver. Uanset jobskifte kan der ikke afholdes mere end fem feriefridage hvert ferieår.

 

NB! Arbejder du under overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver? 

Er du dækket af en af de overenskomster, HK Handel har indgået med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, er det ekstra vigtigt, at du selv beder om at få feriefridagene udbetalt, da de ikke udbetaler pengene automatisk. 

Se, hvad der gælder for din overenskomst ved at logge på MitHK

Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, så tjek, hvad der står i din kontrakt, eller bed din lokale HK-afdeling gennemgå den for dig. Kontakt din afdeling på tlf. 7011 4545.