Modelfoto: Colourbox

Modelfoto: Colourbox

Skift endelig karriere! Men flygt ikke fra et arbejde. Det skal altid være et bevidst valg at skifte job.

Sådan lyder det fra Marie Falkenberg, som er karriere- og uddannelsesvejleder ved Karrieretelefonen i HK. Hun er dagligt i kontakt med HK’ere, der leder efter et job eller overvejer at skifte karriere. Og mange er i tvivl om, hvordan de skal passe ind på det nuværende arbejdsmarked

- Nogle medlemmer har den opfattelse, at når de er over 50 år, så står de bagerst i køen til det nye job. Men sådan er det ikke nødvendigvis! Det er både vores opfattelse og indtrykket fra samtaler med ledere, at det i meget høj grad handler om faglighed og tilgang. Arbejdsgiverne vil hellere have en frisk 55-årig end en dvask 30-årig, siger Marie Falkenberg.

Karriererådgiveren vurderer derfor, at det er helt essentielt for HK’ere, der søger nyt job, at de er gode til at sætte ord på deres viden og erfaring: Hvad har du med – og hvordan kan det bidrage til, at du bliver en succes i det nye job?

- Medlemmernes bekymring, når de er jobsøgende eller overvejer at skifte branche, går blandt andet på hullerne i CV’et og betydningen af den eventuelle stress-sygemelding. Men mange stiller også spørgsmål som: Kan vi overføre viden mellem brancher, er vi gode nok til jobbet og er det tid til at skifte karriere?

’VÆR BEVIDST, ÆRLIG OG AFKLARET’

Marie Falkenberg har noget at have sin viden i. Og hun har for nylig sammen med Karrieretelefonen lavet en rundringning til arbejdsgivere for at danne sig et bedre billede af, hvad lederne efterspørger hos den enkelte medarbejder.

- Vi samlede de spørgsmål, medarbejderne oftest stiller, og prøvede dem af på lederne. Og rundringningen bekræfter det billede af arbejdsgivernes ønske til og billede af den nye medarbejder, som vi havde på forhånd.

Blandt andet har HK’s karrierevejledere fået belæg for, at det er utroligt vigtigt at have en strategisk tilgang til et jobskifte. Arbejdsgiverne har ifølge Marie Falkenberg den generelle holdning, at hvis grundfagligheden er på plads, kandidaten er motiveret og kan beskrive, hvordan han/hun kan bidrage med sin erfaring og kompetencer i jobbet, så er kandidaten velegnet.

Læs mere om Karrieretelefonen

Det skal til gengæld være afspejlet i medlemmets CV og ansøgning. Man skal gøre meget ud af at gennemgå jobopslaget for, hvad arbejdsgiveren har brug for – og byde ind med hvad man kan tilbyde af erfaring og viden, som dækker behovet i jobbet.

- Jeg vil sige, at jobansøgere skal tilstræbe at være bevidste, ærlige og afklarede, når de søger job. Det er kerneord, der også tæller højt for arbejdsgiverne. Hvis man samtidig har vist ansvar og læringsevne, så betyder den arbejdsmæssige fortid mindre. Se ikke bagud, men frem! Hvis du er utryg ved noget, bliver arbejdsgiveren det også.

'HK'ere er fundamentet'

For mange af de HK’ere, Karrieretelefonen møder, er udfordringen, at de undervurderer deres egne evner og egen indsats.

- HK’ere er fundamentet for det tværgående arbejde i mange virksomheder. Derfor skal de være konkrete, når de skal beskrive deres kompetencer. Til dem vil jeg sige: find glæden og kernen i det arbejde, du udfører, vær bevidst og opmærksom på, hvad der er sjovt, givende og spændende – og tænk over, hvordan du får mere opmærksomhed og fokus på det i hverdagen og i en ansøgning. Hvor kan du bidrage og blive endnu mere uundværlig?

Karrierevejlederens råd til medlemmer, der vil skifte karrierevej, går ofte på at finde ud af, hvad de trives ved i deres eksisterende job, før de tager skridtet.

- Det må aldrig blive en hovedløs flugt fra et job, man ikke bryder sig om. Ved at give kompetencerådgivning, finde de positive sider ved det nuværende job og have en coachende tilgang, prøver vi derfor at vende jobskiftet til at være et bevidst valg.

Den lille undersøgelse blandt arbejdsgivere har givet mod på at gennemføre nye og større undersøgelser for Karrieretelefonen og HK-medlemmerne.

- Den næste undersøgelse skal inddrage alle sektorer og dermed give os mulighed for at give et endnu bedre repræsentativt billede af jobmarkedet, rekrutteringsprocesser og holdninger til, hvem den nye medarbejder skal være. Med andre ord: Hvad er vigtigt for arbejdsgiverne?, siger Marie Falkenberg.

Her skal dit fokus være ved jobskifte

  • Dit jobskifte skal være bevidst – ikke en flugt
  • Grundfaglighed og motivation er vigtigere end alder – vis det!
  • Sæt ord på din viden og erfaring
  • Vær bevidst, ærlig og afklaret
  • Se ikke bagud, men frem
  • Hvis du er utryg, bliver arbejdsgiveren det også
  • Find glæden og kernen i dit gamle arbejde – og brug det offensivt til dit ’nye’ arbejde
  • Skriv hvordan/hvorfor du bliver en succes i dit nye job