Den danske tolkebranche har længe været under pres og nye udbudspolitikker har betydet, at honoreringen er blevet uhyggelig lav. Branchen har en meget stor andel af freelancere og derfor er det ikke så let at organisere et fagligt fællesskab. I HK Service har ca. 200 fremmedsprogstolke samlet sig for at styrke vilkårene og sikre, at de dårlige lønninger ikke vil medføre dårligere tolkning i Danmark i fremtiden.

Kvalitetstolkning gavner hele samfundet
I 2018 samarbejdede HK Service med Københavns Professionshøjskole om at udvikler og udbyde akademifag i tolkning inden for sundheds-, rets- og socialområdet. Kompetent og professionel tolkning er essentiel for retssamfundet og livsvigtig i sundhedsbranchen. Derfor er vi meget glade for, at Danske Regioner behandlede spørgsmålet på deres generalforsamling 11. april

Jesper Clausson fra Region Hovedstaden (S), som mange af tolkene vil kunne huske fra Tolkenes Dag 2018 samt Mette Valbjørn fra Region Midt (S), har igennem længere tid været store drivkræfter for at løfte kvaliteten af tolkning på netop sundhedsområdet. 

Oprettelse af en obligatorisk tolkeuddannelse målrettet sundhedsvæsenet. Danske Regioner vil fortsat arbejde for, at der i uddannelsessystemet oprettes en uddannelse for tolke, herunder for tolke der arbejder i det danske sundhedsvæsen. Formålet med uddannelsen skal blandt andet være at sikre kvaliteten af tolkningen med fokus på den grundlæggende viden og de særlige sprogbegreber i sundhedsvæsenet.