Elevdag 2019 Winnie AxelsenI tråd med overskriften på arrangementet - "Forny dit mindset" - fik små 100 offentlige elever fornyet deres mindset, da de 19. marts deltog i en lidt anderledes elevdag. For at give den samlede gruppe af elever i kommuner, region og stat særskilt opmærksomhed havde HK Kommunal Hovedstaden og HK Stat Hovedstaden i fællesskab inviteret både 1. og 2. årseleverne til en dag med inspirerende oplæg, lærerige workshops og hyggeligt socialt fællesskab.

Det inspirerende oplæg stod foredragsholder og ParaOL-vinder Søren Holmgren for. Med en smittende humor forsøgte han at inspirere eleverne til en større selvbevidsthed og mere selvværd på jobbet. Og det gav pote blandt eleverne, der med stor latter undervejs tog de seriøse budskaber med sig hjem. Blandt andet om ikke at gå ud fra, at nogen kommer og forærer dig noget, men at du selv skal tage skeen i hånden og gøre noget aktivt, så du kan blive herre over dit eget liv og arbejdsliv.

– Jeg blev klogere på min tankegang, og på balancen mellem positiv og negativ. Og også på hvordan jeg ændrer mit syn på arbejdslivet, og hvad jeg selv kan gøre for at finde værdi i mit arbejdsliv og hverdag, lød det efterfølgende i en evaluering fra en deltager.

Slut med at være de pæne piger

Deltagerne på elevdagen kom for halvdelens vedkommende fra det kommunale område. Og her forklarer udviklings- og organisationskonsulent Anne Kolby, at intentionen med arrangementet bl.a. var at gøre eleverne klart, at de også selv har et ansvar for at få en god elevtid og at give dem nogle redskaber til, hvordan de kan lykkes med det.

– Selvom man er elev, behøver man ikke finde sig i hvad som helst. Man må gerne sige fra og stille krav – og bør gøre det. For des mere indflydelse og respekt får man på jobbet – også senere i livet. Og det kan man lige så godt lære allerede i elevtiden. Vi vil gerne have sat et punktum for den opfattelse, at HK'erne bare er de pæne piger, siger hun.

At dømme efter de tilbagemeldinger, fagforeningen har fået fra eleverne efter arrangementet, var det en stor succes. Bl.a. skrev en, at 'Søren Holmgren kom med et af de bedste oplæg jeg nogensinde har hørt.' En anden skrev: 'Jeg lærte blandt andet, at jeg har nogle værdier, som jeg ikke bruger til hverdag.' Og fra en tredje lød det: 'Jeg blev klogere på at være mere åben over for andre mennesker og respektere deres grænser, og også på at se glæden i arbejdslivet.'

Succesen betyder, at Anne Kolby allerede nu kan fortælle, at HK Kommunal Hovedstaden agter at lave et tilsvarende arrangement igen næste år. Og hun understreger også, at man vil forsøge at holde det på et plan, hvor det er nærværende for eleverne og handler om deres personlige udvikling, sådan at de kan tage noget brugbart med sig hjem.

Godt med fokus på andet end det rent faglige

En af deltagerne på elevdagen var Monica Neergaard, der er 1. års elev i socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun siger om arrangementet:

– Jeg tilmeldte mig, fordi overskriften 'Forny dit mindset' lød lokkende. Oplægsholderen Søren Holmgren var utrolig inspirerende, endda på den hylemorsomme måde. I forhold til ens egne udfordringer gav han meget at tænke over. For det er jo imponerende, hvad han personligt har opnået og formår på trods af sit handicap som blind. Vi kan lære meget af hans positive måde at gå til livet på – ikke mindst som elever, hvor vi måske ofte tænker, at verden er imod os. Han fik mig til at tænke på, hvor meget der også er op til mig selv, fordi min indstilling til tingene har indflydelse på, hvordan mit liv og arbejdsliv former sig.

Jeg er rigtig glad for at HK med sådan et arrangement her sætter et anderledes fokus på mit arbejdsliv end det rent faglige. For at jeg skal se ideen i at være medlem af en fagforening skal jeg opleve, at det ikke kun handler om at få mig ind i folden, men om at hjælpe mig og give mig nogle redskaber til at arbejde med mig selv og vise mig, hvordan jeg kan arbejde aktivt med mig selv for at blive et bedre menneske og en bedre medarbejder.

Så jeg håber at HK vil arrangere mere af samme slags. Især for eleverne, som virkelige har brug for redskaber, der kan gøre det lettere at være elev.

Elevdag 2019 - En fyldt sal