Der er masser af spændende tal og statistikker, hvis man dykker ned i beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens svar på 13 spørgsmål om kontrolindsatsen over for social bedrageri.

Finn Sørensen (EhL) har nemlig sendt en byge af spørgsmål om typer af sager, statistik for diverse ydelsesområder, om den økonomiske gevinst både i form af tilbagebetaling og fremadrettet, om antal omgjorte sager ved Ankestyrelsen.

Her følger en oversigt med en kort beskrivelse af, hvad svaret handler om.

Sager, besparelser og kanaltype

Registersammenkøring og klagesager