I København lever over 130.000 borgere med et højt stressniveau. 39 procent af dem står uden for arbejdsmarkedet. Og for mange af dem bliver det en ond spiral, hvor det bliver umuligt at finde et arbejde, fordi stressen fylder for meget.

Derfor har Københavns jobcentre og stressklinikker indgået et samarbejde. Siden januar 2018 har Hovedstadens jobcentre haft mulighed for at henvise stressramte ledige og sygemeldte københavnere direkte til byens stressklinikker.

Flere i job efter stressbehandling

Erfaringerne med ordningen er rigtig gode. Den seneste evaluering viser, at 87 procent af de borgere, der har været igennem et stressforløb, oplever en reduktion i stressniveauet.

Samtidig er der blandt de borgere, der har gennemført forløbet, flere i beskæftigelse end blandt de københavnere, der ikke har modtaget stressbehandling.

Tilbuddet er så populært, at de københavnske jobcentre nu fordobler antallet af henvisninger til stressklinikkerne – fra fem til nu ti borgere om ugen.

Jobcentrene kan både henvise borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, og borgere, der er sygemeldte med stress fra deres arbejde.

Artiklen er opdateret 24. april 2019