Mand klør sig i hovedet

Medarbejderne fra ledelseslagene i landets 98 kommuner har lange arbejdsdage og føler sig kompetente. Men rigtig mange går også hjem med sort samvittighed over opgaver, der ikke blev nået. Det er nogle af resultaterne fra en rundspørge, kommunen.dk har foretaget blandt kommunale direktører og chefer.

Næsten halvdelen – 48 procent – går mindst hver uge hjem med dårlig samvittighed eller skyldfølelse over opgaver, de ikke når, viser rundspørgen. Næsten hver sjette chef har dagligt dårlig samvittighed over ubesvarede mails, mistede aftaler eller andre uløste opgaver.

Mismatch mellem krav og ressourcer

Andelen af samvittighedstyngede, kommunale chefer er ganske højt og et udtryk for, at de simpelthen ikke kan nå det hele, selvom de gerne ville, vurderer stressforsker og selvstændig stressekspert Bo Netterstrøm.

- De her ledere har mange opgaver. Når vi snakker stress, handler det om, at de opfatter de krav, der bliver stillet til dem, og det de skal nå, i uoverensstemmelse med de ressourcer, de har. I den her sammenhæng er det tid, forklarer han til kommunen.dk.

Rundspørgen viser i øvrigt, at de kommunale chefer arbejder mere end 49 timer om ugen, og at hver tredje har været udsat for chikane fra borgere. Fire procent svarer, at de ikke er glade for at gå på arbejde.

Artiklen er opdateret 24. april 2019