bro

Tal fra Finansministeriet viser ikke overraskende, at flest flytter med de styrelser, der rykker fra Hovedstaden ud på Sjælland og til Odense, mens færrest kan få det til at hænge sammen at rejse med til Nord- eller Vestjylland.

75 procent ville med Søfartsstyrelsen til Sorø, 50 procent fulgte med Socialstyrelsen til Odense, og 9 procent af de tidligere medarbejderne ville med Landbrugsstyrelsen til Augustenborg.

Finansministeriet offentliggjorde i sidst i februar sin seneste status på flytningen af statslige arbejdspladser, og for første gang gælder opgørelsen både Bedre Balance 1 og 2. I alt 4.801 ud af 7.927 planlagte flytninger er ifølge opgørelsen gennemført.

Ifølge Finansministeriets pressemeddelelse og opgørelsen bag, flytter 20 procent af medarbejderne samlet set med, når de statslige arbejdspladser rykker væk fra hovedstaden og flytter ind forskellige steder i landet. Det tal dækker over store regionale forskelle. Det viser tal fra de enkelte ministerier og styrelser, som HK Statbladets redaktionen har fået aktindsigt i.

6-8 procent flytter længst

Ud af 32 stillinger fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup endte ingen med at flytte med til Hjørring, viser tallene. Hos Statens Administration, som har flyttet 244 stillinger til Hjørring, er 15 flyttet med, og det svarer til 6 procent af medarbejderne. Her er der tale om en fordobling i forhold til en lignende opgørelse fra Finansministeriet i juni 2017, hvor kun 7 ud af 232 på det tidspunkt var flyttet med.

Læs også: Staten flytter – se hvor mange, der vil med

En gennemgang af en række af statens flytninger til adresser i Jylland viser, at i gennemsnit 6-8 procent flytter med eller pendler med til de af statens nye adresser, som ligger længst fra København.

I Viborg er 12,6 procent flyttet med Nævnenes Hus, mens lige knap 30 procent ifølge Finansministeriets tal er flyttet med Naturstyrelsen til Randbøl. Samlet set flytter omkring 11 procent med til de jyske arbejdspladser, viser en opgørelse frasorteret de mindste flytninger med under 15 årsværk.

Flytninger, der ikke krydser Storebælt, har et langt højere antal "medflyttere" eller pendlere.

På Sjælland flytter en stor del med jobbet til Ringsted og Slagelse. Og på Falster har Slots- og kulturstyrelsen haft held til at fastholde 62 procent af medarbejderne og Erhvervsstyrelsen 33 procent, viser tallene.

Tæller også lokale folk, der startede med at pendle til København

Finansministeriets løbende statusopgørelser for Bedre Balance I og II følger op på, hvor mange job, der aktuelt er besat af medarbejdere, der også var ansat i institutionen på den tidligere placering i hovedstadsområdet. ’Disse er definitorisk flyttet med arbejdspladsen eller pendler dertil’, skriver ministeriet.

Det betyder, at de jyder, der startede med at blive ansat til oplæring og pendle til København, tæller med som medflyttere. Omvendt har en række arbejdspladser per definition ikke mulighed for at have "medflyttere", da der er tale om helt eller delvist nyoprettede stillinger eller arbejdspladser eller overflytning af vakante stillinger, oplyser ministeriet.

Så mange flyttede med deres arbejdsplads

Finansministeriet har i den seneste status for Bedre Balance 1+2 opgjort, at 20 procent samlet set flytter med eller pendler til den nye lokation, men de tal dækker over store forskelle. Det viser nye tal, som HK Statbladet har fået fra Finansministeriet.

Tallene er opgjort i november 2018, og de er et uddrag fra et bilag med overskriften ’Regeringsinternt materiale – ikke til offentliggørelse’.

Kilde: Finansministeriet februar-marts 2019. Procenten af medflyttere har redaktionen beregnet.

MYNDIGHED FLYTTER TIL FLYTTEDE JOB MEDFLYTTERE MEDFLYTTERE I %
 Fiskeristyrelsen Augustenborg  15 0 0
 Forsvarsministeriets
 Personalestyrelse
Hjørring 32 0 0
 Skatteankestyrelsen Silkeborg 25 0 0
 Miljøstyrelsen Augustenborg 18 0 0
 Statens
 Administration
Hjørring 244 15 6,1
 Kystdirektoratet Lemvig 15 1 6,7
 Politiet Holstebro
Vejle
40 3 7,5
 Børnerådet Billund 13 1 7,7
 Energistyrelsen Esbjerg 39 3 7,7
 Landbrugsstyrelsen Augustenborg 335 30 9,0
 Statens
 Administration til 
 Udbetaling DK
Hillerød
Frederikshavn
Holstebro
74 7 9,5
 Civilstyrelsen Viborg 84 10 11,9
 Nævnenes Hus Viborg 151 19 12,6
 Styrelsen for
 Arbejdsmarked og
 Rekruttering
Brønderslev 37 5 13,5