Flere penge til arbejdstilsynet, målrettet tilsyn på arbejdspladser med stor risiko for problemer med arbejdsmiljøet, klarere regler og bedre redskaber til det psykiske arbejdsmiljø. Det er hovedpunkterne i en ny arbejdsmiljøaftale, som en lang række partier har indgået.

Og I HK Kommunal er næstformand Mads Samsing glad for at se, at det netop er en bred aftale.

- Ingen skal blive syge eller nedslidte af, at gå på arbejde. Derfor er det godt, at der er indgået en bred aftale om arbejdsmiljø, som der kan bygges videre på. Især bemærker jeg, at der lægges op til at vi f år en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. På mange af vores medlemmers arbejdspladser er det særligt det psykiske arbejdsmiljø, der er under pres, så det er vigtigt for os, at det er blevet en del af aftalen, fortæller Mads Samsing.

I alt er der i aftalen afsat 460 millioner kroner, som skal tilføres Arbejdstilsynet frem mod 2022.

- Det er en lap på hullet efter mange års nedskæringer. Det er positivt at pengene er fundet, men løftet af indsatsen er ikke så markant, siger Mads Samsing.

Tydeligere regler for det psykiske arbejdsmiljø

Parterne er enige om, at der skal mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det kommer blandt andet til at ske ved at det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse, der skal gøre reglerne tydeligere.

Alternativets beskæftigelsesordfører Torsten Gejl siger om netop det psykiske arbejdsmiljø i en pressemeddelelse:

- Alternativet støtter denne aftale om arbejdsmiljø, fordi den understøtter et arbejdsmarked i rivende udvikling. Det har blandt andet været vigtigt for os, at aftalen indeholder indsatser med særskilt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og kampen mod social dumping.

Også hos det Radikale Venstre fokuserer beskæftigelsesordfører Rasmus Helveg Petersen på det psykiske arbejdsmiljø.

Radikale Venstres beskæftigelsesordfører Rasmus Helveg Petersen siger:

- Fra radikal side er vi særligt glade for at få det psykiske arbejdsmiljø løftet og taget alvorligt. Vi skal blive meget bedre til at skabe sunde arbejdsmiljøer, også når det gælder det usynlige og det som er svært at måle, siger han.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her