HK støtter ikke noget parti men arbejder målrettet på at forbedre danske lønmodtageres tilværelse. På Christiansborg bliver der truffet beslutninger, som har betydning for arbejdslivet hver eneste dag, og de beslutninger vil HK gerne påvirke, så de gavner medlemmerne.

 

- 25 procent af danskerne har stress. Det tal er alt for højt. Det skal sænkes betragteligt. Det har man også set på Christiansborg, men hvad har Regeringen gjort: Nedsat et stresspanel, der er kommet med 12 anbefalinger. Da stresspanelet blev nedsat, hilste jeg det velkomment og havde store forventninger. Desværre er forventningerne slet ikke blevet indfriet, sagde Marianne Køpke, afdelingsformand for HK MidtVest, i sin beretning.

 

- Da økonomi spiller en større og større rolle i samfundet, er det bare ikke nok at forebygge med, at børn og unge skal starte med det gode arbejdsmiljø, og have holdninger til, hvad de skal kunne mestre. Forebyggelse af stress er dybt afhængig af arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, og der er et stort behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Der eksisterer nemlig kun én, der omhandler det fysiske arbejdsmiljø.

 

- I vores valgoplæg fra HK sender vi et skarpt og tydeligt budskab til politikerne: Der er brug for helt klare regler for psykisk arbejdsmiljø, hvor roller og ansvar er tydelige. Der er brug for arbejdspladser, hvor ledere har den nødvendige viden om arbejdsmiljø. Og der er brug for en national handlingsplan for stress, som sikrer samarbejde mellem arbejdspladser, sundhedsvæsen og beskæftigelsessystemet om at forebygge og behandle stress – og ikke mindst at fastholde folk i job. Det er altså lidt mere omfattende, dybdegående tiltag, der skal til - end blot at lukke Forældreintra, påpegede hun.

Marianne Køpke i gang med at aflægge beretning

- 25 procent af danskerne har stress. Det tal er alt for højt. Det skal sænkes betragteligt, sagde Marianne Køpke, afdelingsformand for HK MidtVest, blandt andet.

 

Ingen skal blive nedslidte

Marianne Køpke kom også ind på Socialdemokratiets pensionsudspil.

 

- Det er selvfølgelig et godt foreløbigt udspil, men det har fået alt for meget fokus på fysisk nedslidning og retten til at stoppe på arbejdsmarkedet, når man først er blevet syg af at gå på arbejde. HK arbejder for, at ingen skal blive nedslidt af at gå på arbejde – hverken fysisk eller psykisk, fortalte hun.

 

- I HK er vi naturligvis glade for, at Socialdemokratiet vil inddrage arbejdsmarkedets parter, og især arbejdstagersiden. Vi vil gerne være med til at finde løsninger, fordi det er vigtigt, at vi aldrig lader de nedslidte og udbrændte i stikken.

 

- Her har vi en opgave med at forklare, at vi også ser andre muligheder end afvikling, nemlig investering i et bedre arbejdsmiljø, massiv forebyggelse, klare regler for det psykiske arbejdsmiljø og uddannelse hele livet, så der er bedre mulighed for at skifte job eller branche, hvis man risikerer at blive slidt op eller udbrændt af sit arbejde.

 

- Vi arbejder naturligvis også for, at de, der bliver nedslidte, får tilbudt en værdig tilbagetrækning med et meningsfuldt liv udenfor arbejdsmarkedet. Derfor skal der ske en forbedring af seniorførtidspension, og det skal blive lettere at få fleksjob og førtidspension, forklarede hun.

 

HK MidtVest arrangerer i øvrigt i forbindelse med folketingsvalget et valgmøde med de lokale spidskandidater for de partier, der stiller op, og med Hans Engell som ordstyrer. For fire år siden var afdelingen arrangør af et lignende valgmøde.

 

HK MidtVest har i januar haft interesserede tillidsvalgte til arbejdsmøde omkring emner, som medlemmerne synes er vigtige i valgkampen, og emnerne vil indgå i debatten på valgmødet, der vil blive annonceret på hk.dk.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i HK MidtVest.

 

Formand fortsætter

Kim Simonsen, forbundsformand for HK, var også på talerstolen til repræsentantskabs-generalforsamlingen i HK MidtVest. Han kom også ind på det kommende valg til Europa-Parlamentet og Folketinget. Han talte også om fremtidens arbejdsmarked, den stigende digitalisering og behovet for uddannelse.

 

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i HK MidtVest og vælger afdelingens formand for en periode på to år. Marianne Køpke er dog først på valg i 2020.

Kim Simonsen

Kim Simonsen, forbundsformand for HK, talte blandt andet om fremtidens arbejdsmarked, den stigende digitalisering og behovet for uddannelse.

 

Se også den skriftlige årsberetning for 2018 for HK MidtVest.

Artiklen er opdateret 30. april 2019

DIN STEMME BLIVER HØRT

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.