Om os:
HK Nordjylland har omkring 28.000 medlemmer. Med 70 medarbejdere og kontorer i Aalborg, Hobro, Hjørring, Frederikshavn og Thisted dækker vi den nordjyske region. HK er opdelt i fire faglige sektorer – HK Privat, HK Handel, HK Kommunal og HK Stat.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.

Det første år af din elevtid vil du være ansat hos HK Nordjylland, Gartnervej 30, 9200 Aalborg SV, andet år er hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring.

Om stillingen:

Hos HK Nordjylland vil dine arbejdsopgaver bl.a. være:

 • administrative opgaver, referatskrivning, håndtering af post
 • kalenderstyring og mødeplanlægning 
 • medlemskontakt via telefon, mail og personligt fremmøde
 • elektronisk arkivering
 • registrering og ajourføring af medlemssystemer

Hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil dine arbejdsopgaver bl.a. være:

 • assistance i forbindelse med økonomiopgaver
 • leverandørkontakt og indkøbssupport

Om dig:

Du har bestået/består:

 • HG2,HGS, HGV som giver adgang til kontoruddannelse med speciale
 • HTX, STX eller HF, suppleret med et 10 ugers EUS 
 • HHX, suppleret med et 5 ugers EUS
 • EUX, (det studiekompetencegivende forløb)

Du er engageret og ansvarsbevidst. Du er god til at samarbejde, har et godt humør, kan yde en god service og kan trives med mange forskellige arbejdsopgaver.

Er du fyldt 25 år, eller gør det inden start på uddannelsen, skal du vedlægge en realkompetencevurdering (RKV), fra en erhvervsskole.

Er du i tvivl om kravene, bedes du kontakte en erhvervsskole.

Ansættelsesvilkår:

Første år af ansættelsen:

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for ansatte i HK.

Andet år af ansættelsen:

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING

Du er velkommen til at høre mere om stillingen ved at kontakte HK Nordjylland hvor det er Lene Thomsen, tlf. 3364 1337, mail lene.thomsen@hk.dk.

Hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er det Solveig Christensen, tlf. 7281 3348, mail FES-STS09@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Bente Galberg Halleby ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9155, mail fps-ba-bss27@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019.

Samtaler i uge 23.

Tiltrædelse den 1. september 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte ansøgning, CV, eksamensbevis (udskrift af eksamensblad) samt evt. anden dokumentation. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, for vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Ansøgningen kan søges via Forsvarsministeriet hjemmeside...