3F Midtjylland, FOA Herning, Metal Herning, Herningegnens Lærerforening, HK MidtVest, TL Herning og SL Herning inviterer til fyraftensmøde for arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)

  • Kort introduktion til hvad er konflikter og symptomer og tegn på konflikter?
  • Hvilke roller og opgaver har AMR i AMO/MED mht. at identificere, hånd-tere og forebygge konflikter?
  • Hvordan inddrager du kollegernes vi-den og erfaringer i arbejdet med at forebygge konflikter?
  • Hvilke kompetencer er nødvendige for dig, og hvilke skal du have styrket i ar-bejdet med at identificere, håndtere og forebygge konflikter?
  • Hvordan kan din fagforening under-støtte dig som AMR i arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge konflikter?
  • Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

 

Tid & Sted:

Onsdag den 22. maj 2019 - kl. 17 til 19

Herningegnens Lærerforening, Pontoppidansvej 4, Herning

Tilmelding:

Skriv til kursusafdelingen@hk.dk - og oplys FIU-nr: 5163-19-01-11. Du kan også ringe på 7011 4545 og bede om Kursusafdelingen.

Der serveres en sandwich og drikke-varer under fyraftensmødet. Derfor er tilmelding nødvendig senest torsdag den 16. maj 2019.

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.