Afdelingsformand for HK Nordjylland, Mette Lyndgaard Pedersen: Vi er blevet nogle, man lytter til

Afdelingsformand for HK Nordjylland, Mette Lyndgaard Pedersen: "Vi er blevet nogle, man lytter til".

 

Tirsdag den 30. april blev der sat punktum for rækken af forårets generalforsamlinger i HK Nordjylland. Det skete, da omkring 130 mennesker, heraf 115 stemmeberettigede, var til repræsentantskabsgeneralforsamling i HK’s egne lokaler på Gartnervej i Aalborg.

 

Der var ingen valg til topposter i år, så der var på forhånd lagt op til en rolig generalforsamling.

 

Afdelingsformand Mette Lyndgaard Pedersen lagde ud med beretningen, der resumerede alle fagforeningens aktiviteter sidste år. Hun slog blandt andet fast, at HK Nordjylland har været meget mere i medierne i 2018 end tidligere, og det begyndte under forårets OK-forhandlinger. Her opsnusede nogle medier, at fagforeningerne under LO i Aalborg havde bedt S-formand Mette Frederiksen holde sig væk som taler 1. maj.

 

”Vi er blevet nogle, man lytter til”, slog afdelingsformanden fast.

 

Regnskabet påvirket af kurserne

Beretningen blev vedtaget uden synderlig debat. Dog var der lidt diskussion om HK-Nordjyllands småsponsorater af ishockeyklubben Aalborg Pirates og cykelholdet Team Rynkeby. Men ikke mange bakkede op om kritikken. Forsamlingen var åbenbart enig i afdelingsformandens vurdering af, at sponsoraterne giver HK god synlighed.

 

Kontorchef Jørgen Andersen fremlagde regnskabet for HK Nordjylland.

 

HK Nordjylland fik sidste år netto 100 flere medlemmer, og det betegnede kontorchefen som meget fint og et skridt i den rigtige retning.

 

Alle, der ejer værdipapirer eller følger markedet, ved, at 2018 var et dårligt år på børserne. Det påvirkede også HK Nordjyllands værdipapirer, hvorfor regnskabet viste et underskud på 6,5 millioner kroner – primært på grund af kurstab på værdipapirer.

 

Men kontorchefen kunne berolige med, at kurserne er på vej op i 2019 og allerede har indhentet meget af det forsømte.

 

Årets underskud dækkes af egenkapitalen.

 

Inger E. Larsen blev genvalgt som kritisk revisor, og Tina Falk Mathiesen og Dina Svenningsen blev genvalgt som suppleanter til posten.

 

Forbundets næstformand: Bland jer i debatten

Til slut kom gæstetaler Martin Rasmussen til mikrofonen. Han er næstformand i HK Danmark.

 

Martin Rasmussens budskab var kort og kontant: ”Vi skal have en anden regering – og vi har brug for jer i valgkampen.” De kritisable forhold omfatter ifølge næstformanden blandt andet nedslidning på arbejdsmarkedet, som ikke kun er fysisk, men også psykisk. Misbrug af virksomhedspraktikanter, som der er 200.000 af i Danmark – men som ikke får et job ud af deres praktik. Omprioriteringsbidraget, der støt og roligt hvert år fjerner penge fra den offentlige sektor; og dagpengesystemet, der bliver forringet. Ligestillingen mellem kønnene halter også.

 

Martin Rasmussen opfordrede derfor: Bland jer i debatten op til folketingsvalget med læserbreve og indlæg på de sociale medier.