Du kan også få besøg. Se mere her:


 

Vi tager rundt i det midt- og vestjyske fra den 2. maj til den 19. august 2019.

Vi har blandt andet en flyer med, som fortæller om, hvad din overenskomst sikrer dig. Det handler om:

 • 5 feriefridage.
 • Pensionsordning.
 • Efter- og videreuddannelse.
 • Fritvalgs Lønkonto/Særlig opsparing.
 • Løn under barsel.
 • Overarbejdsbetaling.

 • 37 timers arbejdsuge.
 • Barns sygedag: Fri med løn, hvis du bliver kaldt hjem plus hele næste dag, hvis barnet fortsat er sygt.
 • Seniorordning.
 • Tillidsrepræsentant, hvis I er nok medlemmer på arbejdspladsen.
 • Andre forhandlede goder, der passer til din arbejdssituation.

 

Vil du høre mere om overenskomsten på din arbejdsplads? Så kontakt Susanne Sommerlund på susanne.sommerlund@hk.dk

 

Så kommer vi ud.

 

Du kan også allerede nu sende en sms på 1919.

 

Skriv OK2020 og fortæl os dine ønsker til den næste overenskomst.

 

Artiklen er opdateret 03. maj 2019

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.