Mand kigger i papirer

 

Borgerne skal have en bedre retssikkerhed på det sociale område. Derfor opretter Socialministeriet en ny uafhængig gruppe med forankring i Ankestyrelsen, som skal undersøge nogle af de forhold, som betyder mest for borgernes retssikkerhed, skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse.

Analyserne kan handle om sagsbehandlingstider og overholdelse af forvaltningsretlige regler og skal se nærmere på retssikkerheden på udvalgte områder af kommunernes praksis. Det kan danne grundlag for ændringer af praksis, som styrker borgernes retssikkerhed på det sociale område.

Emnerne besluttes senere
Den nye retssikkerhedsgruppe er et resultat af aftalen om satspuljen for 2019-2022, hvor der blev afsat 12 millioner kroner til at styrke retssikkerheden.

Emnerne for retssikkerhedsgruppens analyser besluttes af et rådgivende organ bestående af organisationer på det sociale område, som har et godt overblik over borgernes udfordringer i mødet med det offentlige.

Retssikkerhedsgruppen og det rådgivende organ forventes at være på plads i løbet af efteråret 2019. De forskellige analyser og afrapporteringer samles i 2022 i en afsluttende rapport om retssikkerheden på det sociale område.

Artiklen er opdateret 03. maj 2019