Kvinde, der er på vej ud fra arbejdspladsen med sine ting pakket ned i en papkasse

Line Endrup, bestyrelsesmedlem i HK Kommunal Sjælland og lægesekretær og fællestillidsrepræsentant på Køge Sygehus, er bekymret for udviklingen og sender denne opfordring til politikerne i Region Sjælland:

I efteråret 2018 gennemførte Region Sjælland en omfattende sparerunde. Regionen havde brugt for mange penge på behandlinger, medicin og vikarer, og til trods for, at personalet behandlede mange flere patienter end før, var vi nødt til at sende patienter til behandling på privathospitaler for at overholde bl.a. ventetidsgarantier og politiske mærkesager. En dyr løsning, som afdelingerne selv skulle finansiere.

Jeg deltog – sammen med HK Kommunal Sjælland og mine kolleger – i flere regionsråds-
møder. Vi kunne godt se, at budgettet ikke hang sammen, men vi håbede at få politikerne til at se, at deres løsning kun gjorde ondt værre. Som forventet lyttede de ikke til os.

Færre lægesekretærer går ud over kvalitet og tryghed

Fyringerne faldt den 6. november, og særligt lægesekretærerne stod for skud. Vi blev reduceret med næsten 90 stillinger.

Det var en dag med utryghed og frustration. Vi var naturligvis nervøse for selv at blive prikket, men vi var også bekymrede for fremtiden, for hospitalet og især for vores patienter. Kan man rask væk fyre så mange, uden at det har konsekvenser for kvaliteten og patienternes tryghed? Nej, selvfølgelig ikke.

Politikerne mente tilsyneladende og gør fortsat, at lægesekretærer blot er administrativt personale – kolde hænder – som let kan undværes. Men hvem skal løfte vores opgaver, når vi ikke er der? Det spørgsmål er aldrig blevet besvaret, selvom det er ret simpelt: Det skal sygeplejersker og læger. Mener politikerne virkelig, at det er en bedre løsning?

Lægesekretærer søger over i det private

Mange lægesekretærer har opgivet at følge med i det daglige arbejde. Nogle afdelinger er heldige – de har kun et par hundrede opgaver, der ligger og venter på de elektroniske lister i Sundhedsplatformen. Andre har flere tusinde. Mest udfordret er de afdelinger, hvor der er skåret flest lægesekretærer væk. Det burde vække en enkelt politiker fra sin Tornerosesøvn.

Mine opsagte kolleger er rejst videre til andre stillinger. Nogle vælger selv at søge væk. Mange har valgt at blive ansat ved privatpraktiserende læger, på private sygehuse eller har valgt en helt anden karrierevej.

Det er et vink med en vognstang, når personalet begynder at forlade førhen velfungerende afdelinger i det offentlige sundhedsvæsen og søge over i det private eller skifte branche.

Efter indførelse af Sundhedsplatformen blev lægesekretærer degraderet og reduceret i sådan grad, at vi ikke længere kan stå inde for kvaliteten af vores arbejde.

Jeg frygter, at flere lægesekretærer vil tage deres gode tøj og gå uden at se sig tilbage.

Så kære politiker i Region Sjælland, vil du gøre noget ved det?

Se også:
Personalet græder, fordi sygehusene mangler hænder
Sjællandske sygehusfyringer – en uholdbar hovsaløsning