Den offentlige forvaltning har set et nyt råd – ”Forenklingsforummet”.

Det nye råd er en udløber af regeringens initiativer fra efteråret, hvor det fremlagde en reform, der skulle afbureaukratisere og rydde op i tossede regler og krav.

Rådet bygger på det såkaldte ”følg-eller-forklar-princip”.

Det betyder, at en myndighed har pligt til at følge en anbefaling fra forummet – og hvis det ikke sker, skal den pågældende myndighed afgive en god forklaring på, hvorfor det ikke kan ske.

HK sidder med i rådet

Tidligere direktør i Københavns Kommune Claus Juhl bliver formand for Forenklingsforummet. 

Rådets medlemmer tæller både repræsentanter fra kommuner, staten og regionerne samt repræsentanter for en række organisationer, blandt andet HK, og de skal indsamle data og finde unødvendige regler og bureaukrati.

Første punkt på forummets dagsorden bliver at se på ældreområdets regler og bureaukrati.