Beskæftigelsesministeriet har netop udsendt en ny rangliste, som benchmarker kommunerne og beskæftigelsesindsats.
Ranglisten er baseret på tal fra sommeren 2017 til sommeren 2018.

I efteråret udgav ministeriet en lignende benchmark, men den medførte enorm kritik – blandt andet fordi førtidspension, resurseforløb og ledighedsydelse ikke var med.

Kritikken er til dels blevet hørt af ministeriet, som nu har inddraget de to sidstnævnte ydelser i ranglisten, mens førtidspension og fleksjob stadig ikke indgår i målingen.

I et brev til KL skriver ministeren, at partierne bag aftalen ikke ønsker at inddrage disse to ydelser, da kommunerne ikke skal føle sig fristet til at nægte borgere førtidspension og ved ikke at have fleksjobbere med, bliver disse netop sidestillet med personer i ordinær beskæftigelse.

Svært at se en udvikling i indsatsen

På trods af de to ydelser med i ranglisten møder den stadig kritik, fx fra Iben Bolvig, seniorforsker på VIVE og som selv har været med til at lave en benchmark af jobcentrenes effektivitet i beskæftigelsesindsatsen.

Når man ændrer på to ting samtidigt, kan det være svært at sammenligne og se hvad udviklingen skyldes, idet antallet af borgere på ledighedsydelse og resurseforløb udgør 16 procent af det samlede antal borgere i benchmarken, forklarer hun i en artikel i netmediet NB-økonomi.

I den opdaterede version af ranglisten består top 10 kommunerne nu af Vallensbæk, Nyborg, Frederiksberg, Gladsaxe, Vesthimmerland, Ballerup, Hedensted, Herlev, Furesø og Ringsted.
Næste benchmark kommer i september 2019.