Jannie Viberg

Jannie Viberg blev på et ekstraordinært delegeretmøde tirsdag valgt til ny formand for landsklubben HK Politiet og Anklagemyndigheden.

Jannie arbejder til daglig i Københavns Politi, hvor hun har været tillidsrepræsentant siden 2017. Hun har været ansat siden 1992 – dog afbrudt af en afstikker til sundhedsvæsenet.

- Jeg brænder for mit arbejde som tillidsrepræsentant, og jeg vil påstå, at jeg både kan lytte og – ikke mindst – tale, når det er nødvendigt. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Vi står sammen i HK, og jeg er stolt af at være en del af det fællesskab, siger Jannie Viberg.

Formandsposten har i godt et år været varetaget af Anne Ammitzbøll fra Københavns Politi. Den blev ledig, efter at den foregående formand Heidi Juhl Pedersen i 2018 blev valgt til formand for afdelingssektoren i HK Stat Sjælland.

- Det har hele tiden ligget i kortene, at jeg alene var en overgangsfigur. Og jeg er glad og tryg ved, at Jannie nu overtager roret, og arbejdet kommer i faste rammer. Der er jo ikke sket nogen ændringer i bestyrelsens sammensætning, og vi bakker alle op om den nye formand, siger Anne Ammitzbøll.

Der skal være ordinært delegeretmøde i landsklubben i 2020 senest tre måneder efter HK Stats kongres.

Evt. spørgsmål kan rettes til Jannie Viberg på tlf. 9350 0040 eller næstformand Anne Ammitzbøll på tlf. 6137 2291.