Skov i Oregon

Skovvej i den amerikanske stat Oregon, hvor Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger investerer i bæredygtigt skovbrug. Modelfoto: Colourbox.

Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har i fællesskab skudt et stort trecifret millionbeløb i en skov i Oregon, USA. Skoven dækker et areal, der en halvanden gang så stort som Samsø.

I forvejen har Sampension skovinvesteringer for godt 4 milliarder kroner, og de to pensionskasser tilsammen har skov for omkring 400 millioner kroner. Sampension har investeret i skov siden 2003. Indtil nu er skovinvesteringerne er sket via fonde, mens der nu er tale om en direkte investering med en mere fordelagtig omkostningsstruktur, oplyser Sampension.

Ifølge Sampension består skoven primært af douglasgran af meget høj kvalitet. Selskabet har indgået en aftale med en certificeret lokal producent af køkken- og skabselementer, krydsfinerplader og planker til huskonstruktioner, som vil aftage en væsentlig del af det træ, der fældes, over flere år. Douglasgran kan både afsættes lokalt og eksporteres til andre lande fx som de eksklusive Oregon Pine-gulvplanker.

- Skov vokser organisk 3-5 procent om året, og en douglasgran fældes i gennemsnit efter mere end 40 år. Det betyder, at vi har et voksende varelager, der hele tiden bliver større og er beskyttet mod inflation. Fordi her er tale om en direkte investering, bestemmer vi selv, hvor meget og hvornår vi vil fælde, forklarer Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Langsigtet investering med begrænset risiko

Sampension vil drive skoven i Oregon bæredygtigt forstået på den måde, at der plantes nye træer, når de gamle fældes. Skoven har ikke været drevet optimalt, og det betyder, at der står for mange gamle træer, som nu skal fældes, fortæller Henrik Olejasz Larsen.

- At vi må starte med at fælde en hel del træer betyder, at vi forventer at få en stor del af investeringen hurtigt tilbage, men vi har ingen planer om at skille os hurtigt af med investeringen igen. Som tommelfingerregel kan man sige, at det kræver god tålmodighed, og at der ikke er nogen fast udløbsdato, hvis man skal have succes med at eje skov, siger han.

Henrik Olejasz Larsen forklarer, at køb af skov giver god diversitet i investeringsporteføljen.

- Skov er en lavrisikoinvestering. Direkte skovinvesteringer er langsigtede og har et godt stabilt afkast med begrænset risiko og bidrager samtidig til risikospredning og et inflationssikret afkast. Sampensions eksisterende skovportefølje er bredt sammensat på tværs af lande, regioner og træsorter.