Tøjproduktion

Foto: Lisbeth Holten

Fra 1. til 17. maj indsamler HK/Privat medlemmernes ønsker og krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Indsamlingen foregår ved, at medlemmerne svarer på 3 spørgsmål om, hvad der kan gøre deres arbejdsliv bedre.

Sådan har Christina Jeppesen, 38 år, sales support i eksportafdelingen og HK-tillidsrepræsentant hos tøjfabrikanten BTX Group i Brande, svaret.

1. I mit arbejdsliv er det vigtigste, at løn- og arbejdsvilkårene er på plads, og at arbejdsmiljøet er godt. Der er ordnede forhold, fordi vi har overenskomst, og det lærer man at sætte rigtig meget pris på, når man har været ansat et sted uden. Det var jeg selv for ikke så længe siden. Her var pensionsordning, 6. ferieuge og ret til barns 1. sygedag noget, man selv skulle forhandle ind i sin kontrakt. Det gjorde jeg, men min kollega, der havde været på den pågældende arbejdsplads i fire år, havde ingen af disse goder.

2. Jeg kunne godt tænke mig at have ret til noget mere end 8 % i arbejdsgiverbetalt pension. Jeg ser gerne, at procenten stiger nøkvist, så vi over en overenskomstperiode eller to kommer op på 10 % i arbejdsgiverbetalt pension. Og selv om der er længe til, jeg selv bliver senior, kunne jeg på vores alles vegne godt tænke mig en seniorordning med arbejdsgiverbetalte seniordage som supplement til den nuværende ordning, hvor man selv skal finansiere dem med pensionsmidler og fritvalgskonto.

3. Det kan blive endnu bedre i fremtiden, hvis vi kan forhandle en fridag mere hjem via overenskomsterne, nemlig fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, der altid falder på en torsdag. Vores virksomhed holder lukket, og vi er tvunget til at bruge en feriedag.

 

Se HK/Privats OK-kampagne