Laboranter

Foto: Lisbeth Holten

Fra 1. til 17. maj indsamler HK/Privat medlemmernes ønsker og krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Indsamlingen foregår ved, at medlemmerne svarer på 3 spørgsmål om, hvad der kan gøre deres arbejdsliv bedre.

Sådan har Annette Riber Madsen, 44 år, laborant, tillidsrepræsentant for laboranter og administrative HK’ere samt fællestillidsrepræsentant hos Thermo Fischer Scientific/Nunc, der producerer laboratorieudstyr, svaret.

1. I mit arbejdsliv er det vigtigste, at vi på arbejdspladserne opererer med mere end én bundlinje. Vi lever i en hverdag, hvor alting skal gå hurtigere, firmaer skal være konkurrencedygtige, og vi skal blive længere på arbejdsmarkedet og for at kunne det, skal vi undgå nedslidning og stress ved at være klædt på til opgaven.

2. Jeg kunne godt tænke mig at have ret til efter-/videreuddannelse for alle mine medlemmer. I princippet er der gode muligheder i overenskomsterne med både selvvalgt og aftalt uddannelse. Derfor bliver jeg faktisk ret ked af det, når folk fortæller, at det aldrig passer ind i arbejdsplanen, eller at chefen simpelthen ikke ser dig i sådan en stilling. Det ville faktisk være rart, hvis firmaerne blev målt og vejet på samme måde som ved elever/praktikanter og lærlinge, hvor de bliver sanktioneret, hvis de ikke uddanner nok i forhold til de ansatte. Det ville være fantastisk, hvis der på arbejdspladserne var øremærkede årsværk, som sikrede, at der fx var mulighed for kompetenceløft eller vognbaneskifte. Både for at sikre kvalitetssikring af produkterne og for at undgå nedslidning af medarbejderne.

3. Det kan blive endnu bedre i fremtiden, hvis vi får forbedret seniorordningen. Når vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, bliver det nødvendigt at kigge på holdbare løsninger til, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre. Ikke alle seniorer er lige friske. Og der kommer ikke mange seniordage for 4 % på fritvalgskontoen, og efter min mening er det uholdbart at bruge sine pensionsmidler på at få nedsat tid, mens man stadig er i arbejde. Derudover har jeg også et ønske om, at man også kunne bruge overenskomstens fritvalgskonto til at tage pårørendedage, så man fx kunne tage fri for at hjælpe sine forældre. De fleste oplever jo, at de skal hjælpe nære syge eller ældre familiemedlemmer, hvilket sagtens kan presse en travl hverdag ekstra.

 

Se HK/Privats OK-kampagne