Vi tager stress med fra arbejde men også hjemmefra til arbejde, fordi vi lader vores telefonen erobre og styre vores opmærksomhed. Det siger speciallæge Imran Rashid, som på et velbesøgt arrangement i Vejen fortalte HK Sydjyllands medlemmer, hvordan vi overlever i den digitaliserede verden, og hvad der skal til for at genvinde kontrollen med eget liv.

Arrangementet var i anledning af den internationale arbejdsmiljødag, og afdelingsformand Ole Kjær mener, at vi bliver påvirket både på arbejde og hjemme. Vi tager stress med fra arbejde men også hjemmefra til arbejde, fordi vi lader vores telefonen erobre og styre vores opmærksomhed.

- Stress kommer ikke kun på grund af presset på arbejdspladsen – det fødes også af et hektisk fritidsliv. Der kom Imran Rashid med nogle gode og relevante pointer til os alle. Vi har mange gode arbejdsmiljørepræsentanter, som vi skal bakke op om både fra os i fagforeningen og på den enkelte arbejdsplads, men der er også en pligt for det enkelte medlem til at passe på sig selv, mener Ole Kjær.


Rashids pointe er, at vi bevidst bliver gjort stressede, fordi enorme teknologifirmaer kan tjene penge på at distrahere os.
- Vores hjerner fungerer slet ikke så fornuftigt og bevidst, som vi tror. Langt størstedelen af vores adfærd foregår på et impulsivt og følelsesmæssigt niveau, som er drevet af nogle mekanismer, vi ikke selv har indflydelse på, men teknologifirmaerne har fundet ud af, hvordan de kan påvirke os. Der er store penge involveret i at kunne påvirke mennesker ubevidst, så de ser på deres telefoner og dermed får vist annoncer, siger Imran Rashid.

To formænd tjekker medlemmer ind, fra venstre er det Hanne Kærgaard Mathiasen fra HK Handel Sydjylland og Henny Fiskbæk fra HK Privat Sydjylland. De to øvrige formænd og afdelingsformanden er også til stede til dette arrangement. 

Alle HK Sydjyllands fem formænd deltog i arrangementet. De forskellige sektorer har ikke de samme forhold, men stressproblemer er til stede overalt. Formanden for HK Handel Sydjylland, Hanne Kærgaard Mathiasen siger: 

- Vi har efterhånden et 24 timers samfund, hvor vi alle skal service hinanden alle døgnets timer. Vi er konstant omgivet af lyde - det bipper og båtter og vi slapper aldrig helt af. Hvornår har du sidst lagt din mobil fra dig og blot været tilstede i nuet? Været helt sammen med dem du er i lokale med eller gået en tur i naturen ? Måske skal vi alle til, at genlære, at slappe helt af når vi har fri og være tilstede helt for familie og venner og være aktive sammen med dem, frem for at være slave af vores mobil med mere, siger hun.

Når telefonen havner i hånden mange gange om dagen som en underbevidst impuls, i stedet at for vi selv vælger, så får brugeren et stress- og søvnproblem, siger Imran Rashid. Og netop valget er vigtig for Ole Kjær.

- For mig er det vigtigt, at vi ikke falder i fælden: Det er de andres skyld. Vi har selv et ansvar for at sige fra, når noget er urimeligt eller usundt – både fysisk og psykisk. Det betyder, at den stressepidemi, som jeg synes vi oplever lige nu, er vores alles ansvar. Vi har både et kollektivt ansvar på arbejdspladsen, men vi har også et individuelt ansvar i vores eget liv, siger han.

Formand for HK Kommunal Sydjylland, Lene Roed, siger:

- Alle skal bidrage til et godt arbejdsmiljø og skal værne om forskellen på arbejdstid og på fritid. Det økonomiske råderum i både kommuner og regioner har i mange år været meget presset med konstante besparelser og forandringer til følge. Arbejdsmiljøet er under stort pres og i HK kommunal Sydjylland har vi derfor meget fokus på, at understøtte vores arbejdsmiljørepræsentanter i deres indsats i det forebyggende arbejde i samarbejde med tillidsrepræsentanterne - DUO-samarbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanternes status skal højnes, anerkendes og respekteres på vores arbejdspladser til gavn for arbejdsmiljøet. 

Medlemmerne fik også anti-stress hjerter og tangles, og der var rigeligt med litteratur at forsyne sig med. 

Afdelingsformand Ole Kjær mener, at den internationale arbejdsmiljødag er en god anledning til at sætte spot på arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø for alle medlemmer:

- Det er ekstremt vigtigt, at vi trives både fysisk og psykisk på vores arbejdsplads, hvor vi tilbringer rigtigt mange af vores vågne timer. Det er også vigtigt med jævne mellemrum at rette spotlyset på vores arbejdsmiljørepræsentanter. De gør et stort og nyttigt arbejde i dagligdagen, ofte uden at få anerkendelse for det. Derfor skal vi huske at værdsætte dem også. Det gør vi på den internationale arbejdsmiljødag. Arbejdsmiljøet i Danmark er stadig en udfordring for mange mennesker – det har flyttet sig fra noget meget fysisk til noget mere blandet, men det er stadig et problem, vi må gøre noget ved, siger han.

Sidste ord går til formanden for HK Stat Sydjylland, Annette Godsvig Laursen:

- I en tid med digitaliseringsbølger, øget hastighed og online tilstedeværelse, er det nu vigtigere end nogensinde af finde en balance imellem arbejde og fritid. Grænserne er flydende og det kan være meget svært at skelne imellem hvornår man er på job og hvornår man har fri.

- Hvad sker det med os, når vi ikke kan lade være med at være online hele tiden? Risikoen for, at vi rammes af stress, er stor. Med stress bliver man handlingslammet, og man kan blive syg som følge af stressen. Der er faktisk nogle, der aldrig kommer rigtig tilbage på jobbet igen.

- Jeg synes, det er okay, at man ikke er online hele tiden. Det tror jeg, de fleste synes. Problemet er nok nærmere, at vi har vænnet hinanden til, at vi skal være på hele tiden og at vi skal svare med det sammen, når der er en eller flere der skriver til os, siger hun.

 

Hør Imran Rashids opsummering af de problemer, telefonen kan skabe for os, ved at klikke på videoen nedenunder.