- Hvis vi skal skabe et effektivt sundhedsvæsen, så skal vi organisere sundhedsvæsenet smartere inden for den nuværende struktur. Vi skal også udnytte medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer optimalt. Større tillid til medarbejderne og en mere fornuftig fordeling af opgaverne kan frigøre flere hænder i sundhedsvæsenet og skabe bedre forhold for patienterne.

Sådan lyder hovedbudskabet i et debatindlæg som SF’s formand Pia Olsen Dyhr og Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd har skrevet sammen i Information.

Lægesekretærerne skal aflaste læger og sygeplejersker

 

De to formænd mener – ganske fornuftigt – at de forskellige faggrupper, skal løse de opgaver, de hver især er uddannet til. Også lægesekretærerne er i debatindlægget nævnt som en del af løsningen på et effektivt sundhedsvæsen.

Der er mange eksempler på, at man kan lette borgernes vej gennem systemet ved at lade personalet bruge deres evner bedre. Lægesekretærerne, som der er blevet færre af på sygehusene, kan i langt højere grad end i dag aflaste både læger og sygeplejersker med nogle af de administrative opgaver, skriver de.

Læs hele indlægget her.

Artiklen er opdateret 08. maj 2019