Efter seks år på posten valgte SAMDATA\HK’s hidtidige formand Thomas Bisballe som forventet at trække sig og give plads til en afløser på fagforeningens delegeretmøde i Nyborg.

Historisk set har der altid i bestyrelseskredsen vist sig en enkelt ny formandskandidat, men i år valgte begge næstformænd i bestyrelsen, Per Robert Nedergaard Nielsen og Gitte Korsgaard Andreasen, at stille op til formandsposten. Det er første gang i SAMDATA\HK’s historie, at der har været kampvalg om at blive formand.

Valget var relativt tæt, men Gitte Korsgaard Andreasen kunne efter stemmeoptællingen trække sig som vinder. Den nye formand er ganske erfaren. Hun har fungeret som næstformand de seneste seks år, har været SAMDATA\HK’s forhandler til flere overenskomstrunder, og har 10 års erfaring som tillidsrepræsentant.

Opgøret var ikke mere dramatisk end, at Per Robert Nedergaard Nielsen valgte at stille op som 1. næstformand, hvor han blev valgt til uden modkandidater.

Til hverdag arbejder Gitte Korsgaard Andreasen med IT-sikkerhed hos ATP. Før det var hun i en længere årrække webmaster hos Arbejdsskadestyrelsen.

Hun er oprindeligt uddannet datanom og datamatiker og har gennem årene suppleret uddannelsen med en hel stribe kurser i ledelse, kommunikation, innovation og projektledelse.

 

Efteruddannelse er centralt for IT-folk

Lige netop efteruddannelse er da også en af den nye formands mærkesager.

”Vi har haft efteruddannelse som et af de helt centrale punkter i vores strategi-arbejde de seneste par år, og det fokus komme vi ikke til at vige en millimeter fra,” understreger Gitte Korsgaard Andreasen.

Hen over de sidste par år har SAMDATA\HK været fødselshjælper til hele to nye uddannelser på erhvervsakademierne. Først da der blev oprettet diplomuddannelse i IT-sikkerhed og siden i RPA – Robotic Process Automation.

Fagforeningen har også grebet i egen barm og har omlagt sine egne kurser til online-kurser for at gøre dem nemmere tilgængelig for medlemmerne. Samtidigt har man sørget for, at der nu er langt flere, der kender den såkaldte RKV-ordning (Real Kompetence Vurderinger), hvor selvlærte IT-folk kan få papir på deres kundskaber.

Vi ved, at en stribe af erhvervsakademierne ikke udbyder kurser inden for IT-området. Det holder ganske simpelt ikke, når vi ved, at der er mangel på IT-folk.
Gitte Korsgaard Andreasen
Nyvalgt SAMDATA\HK-formand

”En stor procentdel af SAMDATA\HK’s medlemmer er autodidakte IT-folk eller også har de en kort IT-uddannelse, der er suppleret af korte certificeringskurser eller enkeltfag. Det er helt afgørende, at de får mulighed for at uddanne sig – også med sammenhængende forløb, der giver et titel som fx akademi- og diplomuddannelserne på rhvervsakademierne,” siger Gitte Korsgaard Andreasen.

Netop erhvervsakademierne håber SAMDATA\HK at kunne lægge ekstra pres på.

”Vi ved, at en stribe af erhvervsakademierne ikke udbyder kurser inden for IT-området. Det holder ganske simpelt ikke, når der er mangel på IT-folk. Hvis der er problemer med at få IT-medarbejdere på kursus, må erhvervslivet, akademierne og SAMDATA\HK sætte sig sammen om et bord og fjerne forhindringerne,” siger Gitte Korsgaard Andreasen.

 

 

Sårbare unge skal hjælpes


De delegerede vedtog også, at der i den kommende periode skulle gøres noget for at støtte sårbare unge med forskellige diagnoser.

”SAMDATA Magasinet afslørede tidligere på året, at op til 30 % af de studerende på nogle af erhvervsakademiernes IT-linjer, har diagnoser inden for angst, aspergers eller autisme-spektret,” fortæller Gitte Korsgaard Andreasen.

Hun mener, at når omfanget er så stort, nytter det ikke bare at overlade udfordringen til erhvervsakademierne, og så lade som om det kan lade sig gøre inden for de normale budgetter.

 

Gitte Korsgaard Andreasen; Formand for SAMDATA\HK

”Når studerende med fx aspergers eller autisme er nået så langt med inklusion, nytter det ikke, at vi lader dem i stikken netop som de er ved at få den erhvervsuddannelse, som gør, at de senere kan klare sig selv. Det kræver selvfølgelig ekstra viden og resurser hos skolerne, men det er en lille udgift i betragtning af, at det kan hjælpe de unge til at blive selvhjulpne,” siger Gitte Korsgaard Andreasen. (Foto: Ernst Poulsen)

 

Ny SAMDATA\HK-formand

Gitte Korsgaard Andreasen


ATP, IT-Security, Specialkonsulent 2019 -
Arbejdsskadestyrelsen/AES, Webmaster og specialkonsulent 1999 - 2019

Tillidsrepræsentant i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2009-2019
Kåret som Årets Tillidsrepræsentant i HK Stat 2010

Uddannet Datanom/Datamatiker. Har siden taget efteruddannelse inden for bl.a. kommunikation, innovation, lederskab og projektledelse.