50 procent

En overenskomst giver ret til pensionsopsparing på 8 %, fritvalgskonto på 4 % plus goder som fri ved barns 1. sygedag, 5 feriefridage mm. Så der er mange gode grund til at få en overenskomst. Foto: Lóa Skau Björnsson

6. maj bankede medarbejdere fra HK/Privat på døren hos omkring 120 virksomheder inden for det private område. Formålet med besøgene er at indsamle HK-ansattes ønsker til overenskomstforhandlingerne på det private område, som starter i begyndelsen af det nye år.

Men også for at gøre opmærksom på den særlige 50 %-regel. En regel, som HK’erne på netop de 120 virksomheder er ramt af, og som betyder, at de ikke kan få del i overenskomstmæssige goder og rettigheder

- Vi arbejder for, at alle lønmodtagere har ret til at få en overenskomst. 50%-reglen er dybt uretfærdig og bude ikke være der, fordi den spænder ben for vores medlemmers mulighed for en overenskomst. Vi har medlemmer, som kan se, at kolleger inden for andre faggrupper har en række overenskomstrettigheder, blot fordi de er medlemmer af en anden fagforening, hvor der ikke er krav om, at mindst 50 % skal være organiseret, siger Simon Tøgern, formand for HK/Privat.

50 %-reglen, som kun omfatter HK’ere, siger, at HK’erne i en virksomhed kun kan få en overenskomst, hvis mindst halvdelen af kollegerne inden for HK’s område også er medlem af HK. Modsat andre faggrupper, hvor medarbejderne har ret til overenskomst, hvis blot deres arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening - uanset hvor mange kolleger, der så er medlem af deres fagforening.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource
Simon Tøgern forstår ikke virksomhedernes modvilje over for at indgå overenskomst, selv om 50 %-reglen ikke er opfyldt.

- Vi undrer os over, at virksomheder, som har meldt sig ind i en arbejdsgiverforening og dermed har nikket ja til princippet om, at rammerne for medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår aftales gennem overenskomster, ikke synes, at HK’erne skal have del i overenskomsternes goder. Sådan som kollegerne fra 3F, Dansk Metal, Teknisk Landsforbund, mm. har, forklarer formanden.

Simon Tøgern er godt klar over, at en del af modviljen handler om økonomi. At virksomhederne kan spare penge ved, at HK-medarbejdere ikke har ret til fx pensionsopsparing, efteruddannelse, feriefridage mm.

- I dag er der så meget fokus på udvikling, kvalitet og effektivitet i virksomhederne. Men når man behandler en medarbejdergruppe ringere end de andre, bare fordi man kan, så passer man ikke ordentligt på en af virksomhedens vigtigste ressourcer, nemlig medarbejderne. Og alle undersøgelser viser, at tilfredse medarbejdere præsterer mere, siger Simon Tøgern.

 

Om 50 %- reglen

50 %-reglen siger, at mindst halvdelen af de HK-ansatte i en virksomhed, der er medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening (DA), skal være medlem af HK for at have ret til en overenskomst.
Reglen er fra 1935 og optræder første gang i en overenskomst mellem DA og DsF, som var datidens LO.

I 1930’erne var der mange små virksomheder med én, to eller tre HK’ere ansat. De havde ikke mulighed for at få en overenskomst, fordi dengang skulle der være mindst fem ansatte inden for overenskomstens område, før den trådte i kraft.

Men i dag, hvor virksomhederne er større, holder 50 %-reglen desværre mange uden for overenskomsten.

 

HK/Privats OK-kampagne

HK/Privat besøger flere end 1.000 virksomheder over hele landet over i perioden 1.-17. maj. Formålet er at få så mange HK’ere som muligt til at komme med deres ønsker og krav til de kommende overenskomstforhandlinger, som begynder i januar 2020. På postkort og via HK.dk/OK20 kan HK’erne aflevere deres input. Kampagnen kører også på de sociale medier.

Se HK/Privats OK-kampagne (Linket er udløbet pr 17/11 2021)