Vibeke V 

På en lang smal gang ud for en lukket dør sidder Vibeke Varnes Hoffgaard på en bænk og venter på at blive kaldt ind. Det er 8. maj 2019, og klokken er lidt i 13. Hun har det som om, hun skal til eksamen.

Men det er ikke det grønne bord, Vibeke Varnes skal ind til. Det er vidneskranken i lokale 003 i Retten på Frederiksberg, hvor hun skal sidde overfor medlemmerne af Undersøgelseskommissionen om Skat og være flankeret af omkring 20 bisidderadvokater på den ene side og en håndfuld journalister på den anden. Det er snart et år siden, at hun blev indkaldt, og hun ved ikke præcis, hvad hun om lidt vil blive spurgt om.

Foto: Hung Tien Vu

I alt har Skattekommissionen indkaldt 106 personer til afhøring i perioden marts til december 2019. Vidnerne har forskellig tilknytning til Skat og har forskellige faglige baggrunde. 4 af dem har henvendt sig til HK for at få juridisk bistand, heriblandt Vibeke Varnes. Alle skal afhøres om deres mulige kendskab til den svindel med refusion af udbytteskat for 12,7 milliarder kroner, der stod på i Skat fra 2010 til 2015.

Manuelt arbejde ligger i driften

Klokken 13:20 bliver Vibeke hentet ind i lokalet sammen med sin bisidder fra HK, advokat Anton Gramstrup Larsen. Raskt går hun hen og tager plads over for Skattekommissionens formand landsdommer i Vestre Landsret Michael Ellehauge.

- Skal jeg trykke på noget, spørger hun, og finder knappen til mikrofonen i vidneskranken, inden kommissionsformanden når at introducere proceduren.      

- Du skal vide, at du ikke har pligt til at udtale dig, siger han.

- Er du indstillet på at svare på spørgsmålene?

- Ja, hvis jeg kan svare på dem! 

Michael Ellehauge giver ordet til kommissionens udspørger, advokat Jens Lund Mosbek, som begynder at indkredse Vibekes arbejdsopgaver, og hvorvidt hun kender til, at det i et notat fra 2011 blev anbefalet, at administrationen af refusion af udbytteskat skulle høre under hendes afdeling.

Vibeke Varnes arbejder med selskabsskat i afdelingen Afregning Erhverv i det, der i dag hedder Skattestyrelsen. Hendes erfaring med opgaven går tilbage til 1998. Selvom kontoret har skiftet navn flere gange gennem årene, har hendes opgaver har stort set været de samme: Selskabers selvangivelser og årsopgørelser og at være procesejer på det system, der håndterer selskabernes angivelser.

Udspørgeren vil vide, om det ligger i opgaven at få fysiske formularer ind fra selskaberne, og om der er tale om manuel indtastning.

- Hvad ligger der i at være procesejer, spørger han.

- Typisk, at vi skal få systemerne til at håndtere indberetninger af selskabsskat. Og i min optik er manuel indtastning ikke en del af et system, siger Vibeke og pointerer, at det manuelle arbejde ligger et andet sted i organisationen, i driften, som er uden for hendes område.

- Hvad er en manuel proces, spørger kommissionens formand Michael Ellehauge.

- Det er, hvis man laver noget forarbejde, før det kan tastes ind i systemerne.

Navn nævnt i mange dokumenter

Jens Lund Mosbek begynder nu at spørge, hvordan Vibeke Varnes oplever snitfladerne mellem hendes afdeling og andre afdelinger: jura, regnskab, kommunikation, told …, og Vibeke svarer hver gang, at refusion af udbytteskat hverken er eller har været en del af hendes område.

- Har der været tanker om, at I skulle have et bredere ansvarsområde end it-processer, fortsætter han.

- Nej, det handlede kun om at få systemerne til at køre.

Mens udspørgeren tager tilløb til næste spørgsmål, lyder det fra Vibeke Varnes:

- Jeg ved intet om refusion!

- Du skal høre hele spørgsmålet, inden du svarer, bryder Michael Ellehauge ind.

Skattekommissionen har indkaldt hende, fordi navnet Vibeke Varnes Hoffgaard er dukket op ved søgninger på ord som 'refusion' og 'udbytteskat' i de tusindvis af dokumenter, den har fået tilsendt fra Skatteministeriet. Blandt andet fordi, hun er tillidsrepræsentant og forhandler løn for kolleger i afdelinger, der dækker mange af skattevæsenets områder, står hendes navn en hel del steder – uden hun selv har berøring med de opgaver, der fx handler om refusion af udbytteskat. 

Det gør sig også gældende, da udspørgeren vil vide mere om det førnævnte notat fra 2011 og et mødereferat fra 2013, hvor Vibeke står på som deltager. Et møde om 'handlingsplan vedrørende refusion af udbytte- og royaltyskat', og hvor der står, at 'det overordnede ansvar for processen til håndtering af udbytteskat ligger hos Afregning Erhverv'.   

- Jeg har andre kasketter, blandt andet som tillidsrepræsentant, derfor var jeg ikke med til det møde.

Næppe nogen næste gang

Udspørgeren er nu nået frem til 2015, hvor mistanken om svindelen opstod.

- Blev du da bekendt med, at processen kunne omfatte mere? (end at sørge for, at systemet virkede, som det skulle, red.)

- Det var først, da sagen begyndte at rulle, og Richard (Richard Hanlov, underdirektør, red.) blev sendt hjem, at vi blev klar over, at nogen mente, det kunne være vores ansvar, siger Vibeke.   

Omkring klokken 14:15 bekendtgør kommissionsformand Michael Ellehauge, at afhøringen er slut for i dag. Næste gang, Undersøgelseskommissionen om SKAT mødes til endnu en afhøring, er 14. maj.

Vibeke Varnes og hendes bisidder Anton Gramstrup går ud i solskinnet foran retsbygningen for at runde dagen af og for at konkludere, at Skattekommissionen formentlig ikke har mere, de vil spørge hende om.

- Du gjorde det godt! Du var et farverigt indslag, siger han.

- Var jeg det?

Vibeke Varnes smiler og virker lettet. Eksamen er slut for nu.

Om Undersøgelseskommissionen om SKAT

  • Justitsministeriet nedsatte Skattekommissionen (som den også kaldes) i sommeren 2017 med det formål at kulegrave forløbet med skandaler fx med det skrottede it-system EFI. I april 2018 blev kommissoriet udvidet til at omfatte svindelen med refusion af udbytteskat fra 2010 til 2015. 26. oktober 2018 blev kommissoriet igen udvidet til også at omfatte perioden fra 2015 til 2017. 
  • Kommissionen har taget fat på afhøringer om sidste del af kommissoriet først.  
  • Skattekommissionen består af 3 medlemmer, 3 suppleanter, en udspørger og en databeskyttelsesrådgiver. 
  • Kommissionen arbejde forventes at koste i alt 308 millioner kroner.

    Kilder: kommissionenomskat.dk og dr.dk