Østre Landsret har nu slået fast, at en tjenestemand ikke skal finde sig i at få frataget stort set al ledelsesmæssigt ansvar i en organisatorisk ændring.

HK har dermed vundet en afgørende sag om tjenestemænd og deres vilkår.

Sagen drejer sig om et medlem af HK Kommunal med ansættelse i Hovedstadens Beredskab som områdeleder.

Som områdeleder havde han det ledelsesmæssige ansvar for arbejdsmiljøområdet, bla med budgetansvar og deltog i ledergruppemøder.

Den tilbudte stilling var ikke passende

I forbindelse med en organisationsændring i 2016 blev han tilbudt en stilling som arbejdsmiljøkoordinator, hvor al ansvar for drift, budget, personale og strategi var overdraget til direktionen.

I dommen slår landsretten fast, at den tilbudte stilling ikke kan anses som passende for ham som tjenestemand.

Henrik Gammelholm, juridisk konsulent i HK Kommunal er meget tilfreds med dommen.

- Dommen er særlig interessant fordi landsretten også udtaler, at selv om der var tale om en større omstrukturering, så var det IKKE nødvendigt at fjerne vort medlem fra stillingen som områdeleder, selv om et faktisk var en mulighed.