Vi sætter fokus på:

 • Hvorfor er temaet relevant at sætte på dagsordenen?
 • Hvad er psykisk arbejdsmiljø, social kapital og god ledelse?
 • Hvad har man gjort på de arbejdspladser, der har et godt psykisk arbejdsmiljø og lav/ingen stress?
 • Hvordan kan ledelsen og medarbejderne samarbejde om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen med at identificere, håndtere og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøudvalget/MED-udvalget med at identificere, håndtere og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen og i arbejdsmiljøudvalget/MED-udvalget med at identificere og håndtere stress?
 • Hvordan inddrager du kollegernes erfaringer i arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvordan kan du samarbejde med TR om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvilke kompetencer er nødvendige for dig i arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke kompetencer skal du have styrket i arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvordan kan du få den nødvendige tid til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR?
 • Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

Det foregår her:

Onsdag den 26. juni 2019 kl. 12.30-16.00 i Forbundshuset, Brovejen 35, 4930 Maribo.

Tilmeld dig senest fredag den 14. juni

Du tilmelder dig til Fiona Titley på fionatitleylosj@gmail.com.

 

2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år

I den anledning vil LO/FH fordybe sig i 5 spændende temaer henover året og invitere til lokale AMR-arrangementer i hele landet.

Temaerne er: AMR-roller og -opgaver, tid til arbejdsmiljøarbejdet, uddannelsen til AMR, strategisk arbejdsmiljøarbejde samt unge og nyrekruttering af AMR.

Læs mere om AMR 2019 og se aktiviteter i hele landet på www.fho.dk/amr2019