Fra september 2019 åbner Den Statslige Kompetencefond for, at du kan søge støtte fra de i alt 172 millioner kroner, der over 2 år er afsat til individuel kompetenceudvikling for statens medarbejdere. Den bevilgede støtte kan som udgangspunkt udgøre 25.000 kroner om året pr. ansøger til kursusgebyrer og -materialer og udgifter til eventuel transport og ophold.

Der er tale om støtte til kurser, der ligger ud over den kompetenceudvikling, som din arbejdsgiver har ansvar for at tilbyde dig – altså et supplement til den øvrige kompetenceudvikling på din arbejdsplads.

HK Stats næstformand Peter Raben ser frem til, at ansøgningerne begynder at strømme ind fra medlemmerne.

- Den nye statslige kompetencefond er et resultat af OK18. Vi ønskede en mere håndterbar løsning, der også tilgodeså HK og de øvrige OAO-grupper bedre. Det gør den nye kompetencefond, så brug den og lad den blive en succes, siger han.

Sådan søger du støtte

For at søge penge fra fonden skal du have din leders godkendelse, og derefter skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema på hjemmesiden kompetenceudvikling.dk. Når du trykker 'send', vil ansøgningen automatisk blive sendt videre til din leder, og du kan forvente at få svar efter cirka 14 dage. Det digitale ansøgningsskema er dog ikke færdigudviklet endnu og derfor ikke tilgængeligt. Så snart det er klar, vil du høre nærmere. 

Fonden blev aftalt mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen ved OK18 som en afløser for de to tidligere fonde, FUSA og Kompetencefonden.

Den nye fond på 172 millioner kroner er delt op i 4 fondsområder: Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, Centralorganisationen af 2010 og OAO. Sidstnævnte er opdelt i 2 såkaldte kar: Et for HK'erne med 18 millioner kroner og et for de øvrige fagforbund i OAO-Stat med 22 millioner kroner. Det betyder, at du og dine HK-kolleger ikke længere skal konkurrere med andre faggrupper om pengene.

Læs også: Få en status på den nye statslige kompetencefond 

Læs mere på kompetenceudvikling.dk om ansøgningsproceduren, vikarudgifter og krav til arbejdspladsen i forbindelse med støtte fra fonden. Her kan du også downloade en pjece om fonden til udprint.