Offentligt ansatte, der som for eksempel HK’ere beskæftiger sig med kontorarbejde, har markant mere sygefravær end privatansatte med samme jobfunktioner. I hvert fald ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der har set på tal fra Danmarks Statistik.

HK’erne og de andre offentligt kontoransatte har ifølge DA i gennemsnit ti sygedage om året mod syv sygedage dage i det private. Chefkonsulent i DA siger til A4 Arbejdsmiljø, at der et potentiale til at nedbringe sygefraværet i det offentlige.

Flere stressfaktorer i det offentlige

I HK Kommunal afviser næstformand, Mads Samsing, arbejdsgivernes konklusion.

- DA forsimpler nogle ting, når de siger, at hvis vi bare var lige så gode som ’best practice’, ville vi spare så og så meget. Det er simpelthen noget vrøvl, siger HK Kommunals næstformand.

Han peger på, at det især er langtidssyge, der trækker sygefraværet op i det offentlige. Og det er der ifølge Mads Samsing nogle rigtig gode grunde til. Offentligt ansatte med kontorarbejde tæller nemlig også kommunale HK’ere, der har direkte borgerkontakt, som det for eksempel er tilfældet med sagsbehandlere i jobcentre og i socialforvaltningen.

- Hvis man i sit arbejde dagligt sidder over for kontanthjælpsmodtagere og skal tage beslutninger, som får stor betydning for deres liv, oplever man meget høje følelsesmæssige krav. Samtidig er der pres på fagligheden på grund af de mangeårige nedskæringer. Det tilsammen giver nogle stressfaktorer, der kan give et højere sygefravær, siger Mads Samsing.

Tallene kan ifølge næstformanden også være udtryk for, at nogle arbejdspladser er hurtigere til at afskedige langtidssygemeldte end andre:

- Det er klart, at hvis man er hurtig til at skille sig af med langtidssyge, har man med et trylleslag statistisk mindre sygefravær.

Ubrugelig sammenligning

Også Claus D. Hansen, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i arbejdsmarked og sygefravær, er som Mads Samsing skeptisk i forhold til, hvad DA’s statistik kan bruges til.

- Det er den samme sang, man altid får, men det er faktisk ret ubrugeligt at lave den sammenligning, siger arbejdsmarkedsforskeren til A4 Arbejdsmiljø.

Det offentlige har ifølge Claus D. Hansen en tradition for at ansætte flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, for eksempel fleksjobbere, der generelt har højere sygefravær.

Offentlige arbejdsgivere er mere rummelige

Samtidig mener arbejdsmiljøeksperten, at det mere besværligt at afskedige offentligt ansatte, fordi de skal partshøres først. Det betyder, at den ansatte har ret til at komme med oplysninger i sagen eller bemærkninger til arbejdsgiverens begrundelser for afskedigelsen inden for en frist på cirka 14 dage.

Claus D. Hansen peger også på, at private arbejdsgivere nemmere kan tiltrække den mest produktive arbejdskraft på grund af højere løn. Og at de private arbejdsgivere også er nødt til at være mere selektive og mindre rummelige end det offentlige, fordi private virksomheder er mere afhængige af profit.

- Derfor er de også nødt til at afskedige langtidssyge hurtigere, forklarer eksperten til A4.

Læs også: Offentlig vs privat: Hvad gemmer sig bag sygefraværsforskellen?

Artiklen er opdateret 15. maj 2019