Betjening af borger

Alt imens valgkampen emmer af løfter om at sikre velfærden, så viser de tørre tal, at der igennem de seneste 35 år er forsvundet rekordmange af de hænder, der skal drive velfærden.

Antallet af offentligt ansatte pr. borger er nemlig det laveste siden starten af 1980’erne. Det viser en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet). Og måler man på antallet af offentlige arbejdstimer pr. borger, er vi helt nede på 1979-niveau.

 

 

På HK Kommunals overenskomstområde kan der bare i den nuværende regeringsperiode konstateres et fald på 1.200 årsværk – svarende til tre procent – i kommunerne. I regionerne er faldet på 460 HK’ere svarende til en nedgang på syv procent.

Velfærden skal genoprettes

I HK Kommunal appellerer formand Bodil Otto til, at Folketingets velfærdsorienterede partier ser alvoren i øjnene og får sat en gedigen plan for genopretning af velfærden på skinner.

- Det næsten grotesk store fald i antallet velfærdstimer, den enkelte dansker kan nyde godt af, har ikke kunnet undgå at give dårligere offentlig service. Udviklingen kalder på andet og mere end nogle småjusteringer af velfærdspolitikken, lyder det fra HK Kommunals formand.

Den offentlige sektor bør ifølge Bodil Otto vokse med mindst 1,2 procent årligt over de kommende år.

- Med den vækst kan vi tage højde for det stigende antal børn og ældre samtidig med, at vi kan begynde at rette op på den velfærd, der har været på skrump i årtier. Et tidssvarende offentligt serviceniveau er på mange måder en forudsætning for vores velstand og velfærd, siger Bodil Otto.

 

Artiklen er opdateret 16. maj 2019