EU spiller en stor rolle for dit arbejdsliv og din hverdag. Så det betyder meget, om du stemmer, og hvem du stemmer på.  

Her er fem gode grunde til at stemme.

1 – EU er vigtig for dansk økonomi 
Det er en god forretning for Danmark at være en del af EU. I 2018 tjente Danmark 6,4 milliarder kroner på, at EU-borgere arbejdede her i landet – og det er, når man trækker deres velfærdsydelser fra. EU’s indre marked bidrager med ca. 164 milliarder kroner om året til det danske BNP, og ca. 500.000 danske arbejdspladser er knyttet til EU. Men Danmark og EU skal naturligvis sørge for at bekæmpe de problemer, der er med social dumping i visse brancher

2 – EU er vigtig for arbejdsmiljøet
De fælles EU-regler betyder, at virksomheder som minimum skal leve op til en række krav om arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Alligevel er der stadig meget arbejde, der skal gøres. EU-reglerne skal være endnu bedre, så vi sammen kan bekæmpe fysisk og psykisk nedslidning, stress og arbejdsrelateret kræft. Samtidig skal vi undgå at arbejdsgivere kan konkurrere på dårligt arbejdsmiljø.

3 – EU er vigtig for at bekæmpe klimaforandringerne

Når USA og andre af de største CO2-syndere tøver med for alvor at bekæmpe klimaforandringer, er det vigtigt, at EU og de ca. 500 millioner EU-borgere går foran. Fælles bindende EU-mål om at mindske drivhusgasser, ny miljøvenlig teknologi og flere grønne job er afgørende for, at den europæiske grønne omstilling sker hurtigt nok. Det vil både gavne klimaet og danske arbejdspladser. 

4 – EU er vigtig for ligestilling

Ret til ligeløn, bekæmpelse af diskrimination og barselsrettigheder er ikke kommet ud af den blå luft. Det er EU, der har sikret disse rettigheder, som dansk lov og overenskomster har bygget oven på sidenhen. Så EU har i den grad en finger med i spillet, når det gælder ligestillingen på det danske arbejdsmarked. Men der er stadig et stykke at gå, før vi for eksempel har ligeløn mellem kvinder og mænd. 

5 – EU er vigtig for at bekæmpe skattely

Skattely koster den danske statskasse mindst 5 milliarder kr. årligt. En stor del af problemet skyldes, at skattesnyderne udnytter skattely inden for EU. Nye studier viser, at den mest velhavende del af befolkningen vinder mest på brugen af skattely. Kampen mod skattesnyd er med andre ord også en kamp mod, at uligheden stiger. Der er brug for at komme skattesnyd til livs. Så det er vigtigt med fælles EU-regler og samarbejder på tværs af landene.